oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 186 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Hematoonkológia

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Vyskyt akutnej myeloblastovej leukemie (AML) na Slovensku v roku 2023
Poslal: ornst v 31.01.2024 09:00 (428 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Výskyt akútnej myeloblastovej leukémie (AML) na Slovensku v roku 2023

MUDr. Eva Mikušková, PhD., MBA

Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA
Klinika hematológie a transfuziológie UNM a JLF UK, Martin


Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1380 bajtov | Skóre: 0)


XXVII. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov
Poslal: ornst v 19.01.2024 09:27 (712 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Vážené kolegyne , vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

XXVII. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov

12. apríla 2024

v NÚDCH posluchárni prof. MUDr. J. Brdlíka, prezenčnou formou


Program podujatia

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1620 bajtov | Skóre: 0)


XXVI. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov
Poslal: ornst v 12.02.2023 10:29 (1107 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Vá?ená kolegyňa , vá?ený kolega, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

XXVI. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov

31. marca 2023

 
V NÚDCH posluchárni prof. MUDr. J. Brdlíka, prezenčnou formou

 
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1202 bajtov | Skóre: 0)


Epidemiologia DLBCL 2022
Poslal: ornst v 06.09.2022 19:00 (1285 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Výskyt difúzneho veľkobunkového lymfómu B-pôvodu (DLBCL) na Slovensku v roku 2022

MUDr. Miriam Ladická, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie UNM a JLF UK, Martin

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 751 bajtov | Skóre: 0)


Epidemiologia B-ALL dospeli
Poslal: ornst v 06.09.2022 19:00 (846 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Výskyt B-bunkovej akútnej lymfoblastovej leukémie (B-ALL) u mladých dospelých na Slovensku v roku 2022

MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie UNM a JLF UK Martin
MUDr. Tomá? Guman, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie UNLP Ko?ice

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1296 bajtov | Skóre: 0)


Epidemiologia B-ALL deti
Poslal: ornst v 06.09.2022 19:00 (1154 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Výskyt B-bunkovej akútnej lymfoblastovej leukémie (B-ALL) u detí na Slovensku v roku 2022

Prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
MUDr. Miroslava Makohusová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 918 bajtov | Skóre: 0)


XXV. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov
Poslal: ornst v 03.02.2022 15:48 (1889 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Vá?ená kolegyňa , vá?ený kolega,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

XXV. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov

8.-9. apríla 2022
V NÚDCH posluchárni prof. MUDr. J. Brdlíka
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1963 bajtov | Skóre: 0)


XXIV. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov
Poslal: ornst v 13.03.2021 14:53 (2104 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)
Sekcia detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti o.z. SLS
Hematologické a transfúziologické pracovisko OLM NÚDCH
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Vás pozývajú na virtuálne podujatie

XXIV. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov
22-23. apríla 2021


Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1692 bajtov | Skóre: 0)


Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na S
Poslal: ornst v 06.11.2018 21:15 (3390 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Aktuálny stav relaps/refraktérnej CD19pozitívnej B-prekurzorovej ALL u detí na Slovensku
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Prednostka KDHaO LF UK a NÚDCH, Bratislava

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 620 bajtov | Skóre: 5)


Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku
Poslal: ornst v 02.11.2018 21:44 (3873 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Výskyt relaps/refraktérnej CD19+ B-prekurzorovej ALL u dospelých na Slovensku
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
KHaT UNM a JLF UK MT

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 635 bajtov | Skóre: 3.66)


AML najnov?í prehľad
Poslal: ornst v 05.04.2018 13:18 (5325 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Akútna myeloblastová leukémia (AML v1.2017)
Doc.MUDr. Martin Mistrík, PhD

Akútna myeloblastová leukémia (AML) je klinicky a biologicky heterogénnou skupinou klonálnych neoplázií, ktoré vznikajú malígnou transformáciou krvotvorných buniek.
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 731 bajtov | Skóre: 0)


ALL najnov?í prehľad
Poslal: ornst v 10.03.2018 07:23 (3914 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Akútna lymfoblastová leukémia (ALL v 1.2017)
Doc.MUDr. Martin Mistrík, PhD

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je nádorové ochorenie, ktoré vzniká malígnou transformáciou v lymfocytovom vývojovom rade (línii),
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 743 bajtov | Skóre: 5)


Epidemiológia relaps/refraktérnej B-bunkovej ALL
Poslal: ornst v 07.02.2018 15:07 (3812 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Epidemiológia relaps/refraktérnej B-bunkovej ALL
MUDr. Juraj Chudej, PhD, KHaT UNM a JLF UK MT

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 556 bajtov | Skóre: 4.5)


Abstrakt: Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:47 (5010 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky

MUDr. Ján Lakota, CSc.1, 2
1Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2Onkologický ústav svätej Al?bety, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 376

Osteonekróza čeľuste (ONČ), resp. antiresorbčná osteonekróza (ARON), bola prehľadne opísaná v článku, ktorý bol publikovaný v tomto časopise (1). Pri konvenčnej liečbe ARON je v?ak úspech zhojenia osteonekrózy minimálny.
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1699 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Skúsenosti s liečbou obinutuzumabu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémi
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:17 (4721 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Skúsenosti s liečbou obinutuzumabu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Juliana Holasová, MUDr. Alexander Wild, RNDr. Soňa Ölvecká, Mgr. Mariana Jacková
Hematologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 426-428
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1246 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Abstrakt: Autológna transplantácia PKB u pacienta s mnohopočetným myelómom a folikulovým l
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:14 (4476 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Autológna transplantácia PKB u pacienta s mnohopočetným myelómom a folikulovým lymfómom

MUDr. Mária Králiková1, MUDr. Veronika Ballová2, Mgr. Andrea Mlčáková3, RNDr. Michaela Leitnerová4, MUDr. Jozef Mičák, PhD.5, MUDr. Andrej Vranovský1, PhD.
1Oddelenie onkohematológie I, Národný onkologický ústav, Bratislava
2Hämatologie/Onkologie Kantonsspital Baden
3Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
4Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
5Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine

Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(4): 422-425
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 2124 bajtov | Abstrakt | Skóre: 4.33)


Abstrakt: Systémová mastocytóza
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:39 (4289 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Systémová mastocytóza

Ján Lazúr
Interná med. 2017; 17 (12): 485-488
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1140 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


Postřehy z Ko?ických hematologických dní 2017
Poslal: ornst v 22.11.2017 15:22 (3228 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Postřehy z Ko?ických hematologických dní 2017 očima pana profesora MUDr. Tomá?e Papajíka, CSc.


Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 673 bajtov | Skóre: 3.66)


WEB: Videopredná?ky na tému hematoonkológia
Poslal: ornst v 05.01.2012 15:14 (2883 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
HEMATOONKOLÓGIA

Sekce videopředná?ky z hematoonkologie obsahuje webcasty z nejdůle?itěj?ích kongresů, seminářů a sympózií. Na úvod jsme pro Vás připravili záznamy ze satelitního sympózia konaného u příle?itosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí.
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 721 bajtov | WEB | Skóre: 0)


Prezentácia: Flow cytometrie v onkologické hematologii
Poslal: ornst v 12.06.2010 08:07 (3541 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Flow cytometrie v onkologické hematologii

Doc.MUDr.Martin Klabusay, PhD
MEFANET - edukačný portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

pozri video
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | Prezentácia | Skóre: 0)


Prevzaté: SPRÁVA ZO 49. MÍTINGU ASH V ATLANTE
Poslal: ornst v 25.05.2010 22:51 (3906 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
SPRÁVA ZO 49. MÍTINGU AMERICKEJ HEMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (ASH) V ATLANTE

Andrej Vranovský
Národný onkologický ústav, Interná klinika, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (2): 128-129

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1276 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY
Poslal: ornst v 09.04.2010 20:58 (3972 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKEJ LIEČBY Z POHĽADU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Alexander Paluch, Lucia Vitárius
V?eobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (1): 28-31

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1374 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Mabthera protokol
Poslal: ornst v 29.10.2009 09:05 (3793 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Protokol o začatí a kontrole liečby
chronickej lymfocytovej leukémie (CLL)
a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL)

od 1. Októbra 2009 je v platnosti protokol o začatí a sledovaní liečby liekom MABTHERA. Tento protokol slú?i ako oficiálna ?iadosť na schválenie revíznym lekárom poisťovne. Súčasťou protokolu je schválenie liečby indikujúcim centrom (zoznam je uvedený v indikačných obmedzeniach lieku)

stiahni protokol
Tabuľka hodnotenia ECOG WHO status
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 1)


GUIDELINES: PREVENCIA A LIEČBA FEBRILNEJ NEUTROPENIE
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:59 (3030 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
11. Metodický list racionálnej farmakoterapie
?TANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 4 November 2000 Číslo 11

PREVENCIA A LIEČBA FEBRILNEJ NEUTROPENIE

Autori
Prof.MUDr.Vladimír Krčméry, DrSc. FRCP, OÚSA Bratislava
MUDr.Ľubo? Drgoňa, CSc., NOÚ Bratislava

stiahnuť metodický list
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | GUIDELINES | Skóre: 0)


Prevzaté: ANTIBAKTERIÁLNA PROFYLAXIA U NEUTROPENICKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
Poslal: ornst v 08.08.2009 19:43 (3404 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
ANTIBAKTERIÁLNA PROFYLAXIA U NEUTROPENICKÝCH ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Ľubo? Drgoňa
Katedra klinickej onkológie SZU a Interná klinika NOÚ, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2007, roč. 2 (5): 278-282

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1185 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII
Poslal: ornst v 08.08.2009 17:11 (2959 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII

Karel Cwiertka1, Radek Trojanec2, Kateřina ?pačková2, Marián Hajdúch1,2
1Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc

Klin Farmakol Farm 2004; 18: 165-170
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1736 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Monoklonální protilátky v onkologii
Poslal: ornst v 08.08.2009 13:23 (3152 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Monoklonální protilátky v onkologii

Marek Svoboda
Brno, 11. kongres nemocničních lékárníků, vyd. brno, s. 1-1, 2007

Abstrakt
Zkrácený abstrakt! Nádorová onemocnění zaujímají v ČR přední místa jak v incidenci, tak i v úmrtnosti. V jejich důsledku zemřelo v roce 2005 29 % mu?ů a 23 % ?en. Nicméně srovnávání přírůstku incidence a mortality ukazuje, u vybraných skupiny diagnóz, na zjevný pokrok, jeho? příčinou je nesporně časný záchyt nádorových onemocnění a komplexní přístup k jejich léčbě, který zahrnuje vyu?ití moderních protinádorových léků cíleně zasahujících struktury nádorové buňky.
Jednou z mo?ností cílené protinádorové léčby je vyu?ití monoklonálních protilátek. Předností tohoto postupu je cytoredukční účinek navozený řadou synergně působících mechanismů. Přímý protinádorový účinek závisí na cílové struktuře nádorové buňky, vůči které je monoklonální protilátka zaměřena. Nepřímý protinádorový účinek je u nekonjugovaných protilátek zprostředkován imunitními mechanismy, a to antiidiotypovou imunitní odpovědí, cytotoxicitou závislou na komplementu a cytotoxicitou závislou na protilátce. U konjugovaných monoklonálních protilátek závisí nepřímý cytotoxický účinek na charakteru navázané látky (nejčastěji radionuklid, cytostatikum) a významně potencuje protinádorový účinek vyvolaný monoklonálními protilátkami.
V současnosti je mo?né k léčbě hematoonkologických onemocnění a solidních tumorů vyu?ít ji? několik monoklonálních protilátek. V prvním případě se jedná o humanizované monoklonální protilátky: rituximab (Mabthera) a alemtuzumab (Campath). Z dal?ích monoklonálních protilátek je nezbytné uvést gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg), 90Y-ibritumomab (Zevalin) a I131- tositumomab (Bexxar).
V klinických studiích jsou v léčbě hematologických malignit testovány protilátky: epratuzumab (anti-CD22), lumiliximab (anti-CD23), galiximab (anti-CD80), bevacizumab (anti-VEGF) a rituximab konjugovaný s radionuklidem.
V léčbě solidních tumorů je mo?né v klinické praxi pou?ít monoklonální protilátky: trastuzumab (Herceptin), bevacizumab (Avastin) a cetuximab (Erbitux). Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doméně (ECD) HER-2 receptoru. V současnosti je indikován v adjuvantní a paliativní léčbě karcinomu prsu s prokázanou expresí HER-2 receptoru. V klinických studiích vy??ích fází jsou u solidních tumorů exprimujících příslu?né receptory testovány dal?í monoklonální protilátky: panitumumab (anti-EGFR), matuzumab (anti-EGFR) a pertuzumabem (anti-HER-2). Panitumumab je lidská monoklonální protilátka proti EGFR receptoru, která je v současnosti povolena v USA v léčbě karcinomu tlustého střeva a konečníku. Matuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti EGFR receptoru. Pertuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka cílená proti několika epitopům HER-2 receptoru, čím? zabraňuje heterodimerizaci HER-2 receptoru s jeho vazebnými partnery.
Závěr: pou?ití monoklonálních protilátek se v současnosti stalo neodmyslitelnou součástí protinádorové léčby, přiná?ející pro pacienty jednoznačný benefit jak v efektivitě léčby, tak i v podobě jejich nízké toxicity. Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR číslo NR/8335-3.

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: CIELENÁ LIEČBA V ONKOLÓGII
Poslal: ornst v 08.08.2009 12:51 (4206 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
CIELENÁ CIELENÁ LIEČBA V ONKOLÓGII

Jozef Mardiak
Národný onkologický ústav, Bratislava

Klin Farmakol Farm 2008; 22(2): 64-67

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1506 bajtov | Prevzaté | Skóre: 5)


Abstrakt: EGFR a onkológia
Poslal: ornst v 08.08.2009 12:25 (3205 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
EGFR a onkológia?

Peter Michalka
Interné oddelenie, Národný onkologický ústav,Bratislava, Slovenská republika,

Abstrakt
Nové terapeutické mo?nosti, ako napríklad ovplyvnenie EGFR receptora, naznačujú mo?nú cestu v liečbe malígnych chorôb. EGFR (erbB1, receptor pre epidermový rastový faktor) je jeden zo ?tyroch membránových proteínov známych ako HER1-4, ktorý hrá kľúčovú úlohu v homeostáze normálnych tkanív a fetálneho vývaja organizmov. Zmeny v tejto rodine receptorov vyúsťujú ku vzniku nádorových chorôb. U karcinómu pľúc ide o bodovú mutáciu a u karcinómu prsníka dochádza k amplifikácii. EGFR je aktivovaný rastovými faktormi (EGF, TGF-α) - ligandmi, ktoré sa via?u na extracelulárnu doménu receptora. Pri aktivácii dochádza k autofosforylácii intracelulárnej tyrozínkinázovej domény. Tím je zahájená signálna kaskáda, ktorou je prenesený signál a? do jadra. V jadre sa prenesená informácia prejaví aktiváciou transkripcie cieľových génov. Liečba zalo?ená na inhibícii EGFR doká?e podľa doteraj?ích výskumov inhibovať prenos proliferačných signálov. Medzi ovplyvnenia EGFR patrí pou?itie monoklonových protilátok voľných alebo s naviazanými toxínmi, či rádionuklidom, pou?itie tyrozínkinázových inhibítorov, antisense oligonukleotidov alebo protinádorové vakcíny. V úvahe je aj génová terapia. V súčastnosti sú k dipozícii najmenej 4 anti-EGFR monoklonové protilátky.

Bli??ie informácie u autora: dotore007@gmail.com

Dostupné lieky
Erbitux (cetuximab)
Vectibix (panitumumab)
Tarceva (erlotinib)
Iressa (gefitinib)

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | Abstrakt | Skóre: 5)


Prevzaté: RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII
Poslal: ornst v 08.08.2009 11:43 (5328 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII

Elena Tóthová
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJ? a FN L. Pasteura, Ko?ice

Onkológia (Bratisl.), 2007, roč. 2 (5): 283-286
Onkológia (Bratisl.), 2007, roč. 2 (6): 369-372

Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 2882 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
07. August
· KOMUNIKÁCIA S HEMATO - ONKOLOGICKÝM PACIENTOM
21. July
· Nové priestory hematológie a onkohematológie v Ko?iciach
23. August
· Febrilní neutropenie - doporučení pro praxi
· Vý?iva onkologicky chorých
19. September
· Nádorové markery
· VÝROCNÁ SPRÁVA - Nadácia Leukémie
12. February
· NOVÉ POHLEDY NA LÉČBU HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.19 sekund