oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 63 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
MYLOTARG


gemtuzumab ozogamicín
Monoklonálna protilátka (gentuzumab) proti CD33 antigénu s naviazaným cytotoxínom (kalicheamicín), ktorý štiepi DNK leukemických buniek

L01XC05 - Gemtuzumab
Indikačná skupina: 44 - Cytostatiká

N - bez úhrady poisťovňou
V SR neregistrovaný liek
viazaný na súhlas MZd na mimoriadny dovoz
nekategorizovaný liek

Indikácie na liečbu

Výnimku na liečbu schvaluje MZd SR, hradenú liečbu môže schváliť revízny lekár

Podľa predpokladu sa Mylotarg mal použiť na liečbu akútnej myeloidnej leukémie. Mylotarg sa mal používať na liečbu pacientov, u ktorých došlo po jednom cykle liečby k rekurencii ochorenia, a ktorí nie sú vhodní na iné typy intenzívnej chemoterapie, ako napr. liečby vysokodávkovým cytarabínom. Mal sa používať u pacientov, ktorí boli CD33 pozitívni.
Liek Mylotarg bol dňa 18. októbra 2000 označený za liek na ojedinelé ochorenia na akútnu myeloidnú
leukémiu.
24. januára 2008 Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) potvrdil zamietnutie povolenia na uvedenie na trh pre liek Mylotarg 5 mg prášok na infúzny roztok určený na liečbu akútnej myeloidnej leukémie.

výrobca
Wyeth Europa Ltd.

ODBORNÉ ZÁVERY A ODÔVODNENIE ZAMIETNUTIA PREDLOŽENÉ AGENTÚROU EMEA

OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA ODPORÚČANIA NA ZAMIETNUTIE ŽIADOSTI O POVOLENIE NA UVEDENIE NA TRH pre MYLOTARG

dostupné formy
Mylotarg 5 mg prášok na infúzny roztok


[ Späť ]

Lieky v hematológii

Copyleft:. © kým: Slovenský hematolologický portál - (2877 krát čítané)

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.47 sekund