oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Stories Archive
· Forums
· Download
· Encyclopedie
· Search
· Your Account
· Statistics
· Members List
· Topics
· Submit News
· Web Links

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  CELGENE

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 37 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Konferencia hematológie a transfuziológie


-


-


Abstrakt: Transfuziologie a hematologie dnes 2/2015
Poslal: ornst v 04.07.2015 14:36 (288 krát čítané)
Téma Hematologická literatúra
Obsah posledného čísla časopisu z júna 2015

VON WILLEBRANDOVA CHOROBA
Autoři: Smejkal P.

Je pravděpodobné, že pacienta s von Willebrandovou chorobou má ve své péči každý hematolog, ne vždy je však choroba u pacienta diagnostikovaná a naopak ne vždy tato choroba vyžaduje léčbu. Autor uvádí základy patofyziologie choroby, její diagnostiky a léčby s upozorněním na některé aktuální a problematické oblasti.
Hematologická literatúra

(Čítať ďalej... | 6052 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 04.07.2015 09:24 (234 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

Povolenie na terapeutické použitie neregistrovaných cytostatík

platnosť povolenia do 31.12.2015

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 845 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 04.07.2015 09:17 (181 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 31.12.2015 na použitie neregistrovaného lieku Haemocompletan P 1g a 2g,
Identifikačný kód: MD037 a MD322

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 697 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 04.07.2015 09:07 (194 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 420 balení lieku NovoSeven 1,0 mg (50 KIU) plv inj 1x1 mg+sol a 250 balení lieku NovoSeven 2,0 mg (100 KIU) plv inj 1x2 mg+sol v neschválenej indikácii
Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 726 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 04.07.2015 09:00 (191 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 31.12.2015 na použitie neregistrovaného lieku Octostim sol inj 10x1 ml/15 ug a Octostim nosný spray 2,5 ml 1,5 mg/ml,
Identifikačný kód: MD317

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 954 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 04.07.2015 08:48 (197 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 120 balení lieku Revlimid cps 21x10 mg v neregistrovanej indikácii na liečbu MDS u pacientov s némiou závislou od transfúzií, s nízkym a intermediálnym-1 rizikom a s deléciou 5q chromozomu a inými cytogenetickými abnormalitami
Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 625 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 18.06.2015 15:30 (270 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie na použitie interferonov v liečbe MPO v neschválenj/ch indikáciách

1. myeloproliferatívne neoplázie (MPO: esenciálna trombocytémia, polycytémia vera, osteomyelofibróza) u žien vo fertilnom veku a v priebehu gravidity
2. myeloproliferatívne ochorenie s trombocytémiou u mladších jedincov
3. pri kontraindikácii, neúčinnosti alebo intolerancii nových liečiv pre MPO
4. dlhodobo nastavení pacienti na liečbe interferónom pre MPO
5. zriedkavé MPO ako chronická granulocytová leukémia, chronická eosinofilná leukémia (hypereosinofilný syndrom) a neklasifikované MPO

pre potreby zdravotníckych zariadení V SR s platnosťou do 31.12.2015.
Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 1444 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 18.06.2015 14:34 (234 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
povol'uje použitie lieku Levact (bendamustin) v nasledujúcich neschválených indikáciách

1. Chronická lymfocytová leukémia
2. Indolentný NHL
3. Mnohopočetný myelóm
Platnost'povolenia: do 31.12.2015. Identifikačný kód: MD207, MD208 a MD209.

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 1481 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 06.06.2015 13:45 (345 krát čítané)
Téma Hemostáza
XXII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE
Hradec Králové, 21. – 23. května 2015

Sborník přednášek a posterů.

Hemostáza

(Čítať ďalej... | 374 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 06.06.2015 13:34 (331 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Vážené kolegyne a kolegovia
Dostáva sa Vám do rúk Zborník abstraktov z Lymfómového fóra 2015, odborného podujatia pripravovaného Lymfómovou skupinou Slovenska. Nosnou témou jubilejného 10. ročníka Lymfómového fóra je chronická lymfocytová leukámia (CLL)
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 891 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 01.06.2015 14:35 (241 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 180 balení lieku Campath con inf 3x1 ml/ 30 mg v neregistrovanej indikácii na liečbu refraktérnej a relabujúcej B-CLL

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 840 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 17.05.2015 19:50 (329 krát čítané)
Téma Imunohematológia
XG krvná skupina

Marta Kučeráková1, Mária Laurincová2, Jana Holienková2, Alexandra Zemančíková3
1 FNsP Žilina
2 NTS SR Žilina
3 HTO Liptovský Mikuláš

V súvislosti so špecifikáciou antierytrocytových protilátok pri riešení konzultačnej vzorky u polytransfundovanej pacientky s podozrením na anti-Xga píšem pár slov o skupinovom systéme XG.
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 747 bajtov | Skóre: 0)


RhD variant DVII
Poslal: ornst v 15.05.2015 07:57 (335 krát čítané)
Téma Imunohematológia
RhD variant DVII

Marta Kučeráková1, Jolana Wieslerová1, Mária Laurincová2, Jana Holienková2

1HTO FNsP Žilina
2NTS SR pracovisko Žilina

Vyšetrenie RhD fenotypu je komplikované možným nálezom RhD proteínu s atypickou expresiou, ktorú očakávame cca u 1–2 % všetkých D+. Rozoznávame kvantitatívne zmeny- weak formy so zníženým počtom molekúl normálneho RhD proteínu a variantné formy s kvalitatívne odlišným RhD proteínom.
Imunohematológia

(Čítať ďalej... | 1126 bajtov | Skóre: 0)


Knihy:
Poslal: ornst v 18.04.2015 13:32 (539 krát čítané)
Téma Hematologická literatúra
Hemoglobín a jeho choroby

Viera Fábryová, Peter Božek, Andrea Kollárová
Vydavateľstvo a-medi management,s.r.o., Bratislava, 1. vyd., 157 strán.


Hematologická literatúra

(Čítať ďalej... | 1017 bajtov | Knihy | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 18.04.2015 09:56 (408 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 30.9.2015 na použitie neregistrovaného liekov Vincristine TEVA sol inj 1 mg/1 ml a Vinblastine TEVA inj, 10 mg/10 ml
Identifikačný kód: MD103, MD332

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 989 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 18.04.2015 09:08 (515 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povoľuje použitie 5000 balení neregistrovaného lieku Hydroxyurea Medac cps, 100x500 mg od výrobcu Medac G.m.b.H., SRN, pre pacientov liečených na hematologických ambulanciách a pracoviskách, alebo v hematológom indikovaných prípadoch
platnosť povolenia do 30.9.2015

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 1083 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté:
Poslal: ornst v 19.03.2015 11:48 (687 krát čítané)
Téma
Brentuximab vedotin v kombinaci s bendamustinem v léčbě relabovaného Hodgkinova lymfomu(Čítať ďalej... | 678 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 17.03.2015 22:12 (708 krát čítané)
Téma Odbor Hematológia a Transfuziol&a
Prezident v pondelok prijal ministra zdravotníctva Viliama Čisláka.

Po stretnutí mal vyhlásenie pred médiami. Tu je jeho celé znenie.

Odbor Hematológia a Transfuziol&a

(Čítať ďalej... | 308 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 17.03.2015 22:03 (653 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 31.7.2015 na použitie neregistrovaného lieku Exacyl 5x5 ml/500 mg, Identifikačný kód: MD006

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 564 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 17.03.2015 21:56 (639 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 15.8.2015, na terapeutické použitie 7000 balení lieku Fortecortin tbl 20x4mg, Identifikačný kód: MD031

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 916 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 17.03.2015 15:54 (663 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 200 balení lieku MabThera inj 1x500 mg a 200 balení lieku MabThera inj 2x100 mg v neregistrovanej indikácii na liečbu lymfómu z plášťových buniek (Mantle cell lymphoma) pre potreby zdravotníckych zariadení:

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 1348 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 09.03.2015 08:50 (791 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
VľšZP vydáva súhlas s úhradou registrovaného lieku Fludara oral tbl flm 20x10 mg, ktorý nieje uvedený v zozname kategorizovaných liekov ako terapeutickú alternatívu počas nedostupnosti kategorizovaného lieku Fludara Oral tbl 15x10 mg.

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 716 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 09.03.2015 08:37 (746 krát čítané)
Téma Pharminfo
spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o. práve úspešne dokončila akvizíciu onkologického portfólia spoločnosti GSK Slovakia s.r.o.
Pharminfo

(Čítať ďalej... | 662 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 22.02.2015 21:26 (811 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Na základe požiadavky hlavného odborníka
ZP U N I O N nesúhlasí s úhradou cytostatík pre pacientov s hematologickými malignitami v ambulantnej starostlivosti s platnosťou od 1.3.2015.

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 734 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 03.02.2015 09:00 (958 krát čítané)
Téma
Zloženie výboru a dozornej rady SHaTS na funkčné obdobie r. 2015 – 2018
výsledky tajných volieb zo dňa 23. januára 2015

prezident
Doc. MUDr. Angelika Bátorová PhD.

.
.


(Čítať ďalej... | 457 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 24.01.2015 20:22 (1016 krát čítané)
Téma
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

pre výbory organizačných zložiek a organizátorov odborných vzdelávacích podujatí sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Slovenskej lekárskej spoločnosti


(Čítať ďalej... | 773 bajtov | Skóre: 0)


:
Poslal: ornst v 10.01.2015 15:35 (1008 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
SKRÍNING GENETICKÝCH PROGNOSTICKÝCH FAKTOROV U PACIENTOV S CHRONICKOU LYMFOCYTOVOU LEUKÉMIOU

M. Leitnerová, D.Ilenčíková
Oddelenie onkologickej genetiky, NOÚ Bratislava
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 647 bajtov | | Skóre: 0)


GUIDELINES:
Poslal: ornst v 03.01.2015 08:47 (1054 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Diagnostický postup pri podozrení na hemoglobinopatiu

Doc.MUDr.Viera Fábryová,CSc.

Guidelines upravené podľa odporúčania WHO, ENERCA (European Network for Rare and Congenital Anaemias) a TIF (Thallassaemia International Federation)

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1154 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 03.01.2015 08:35 (945 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Na základe požiadavky hlavného odborníka
Poisťovňa Dôvera vydáva súhlas s úhradou cytostatika z dôvodu vyradenia z kategorizačného zoznamu v ambulantnej starostlivosti s platnosťou od 1.1.2015 do 30.6.2015, alebo do zaradenia lieku do kategorizačného zoznamu.
spôsob úhrady I/S
výška úhrady 23,46 €

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 670 bajtov | Skóre: 0)


Poslal: ornst v 30.12.2014 20:36 (905 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 31.5.2015 na použitie neregistrovaného lieku Vincristine TEVA sol inj 1 mg/1 ml,
Identifikačný kód: MD103

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 709 bajtov | Skóre: 0)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
30. December
·
20. December
·
·
·
·
·
16. December
·
·
·
·
·
19. November
·
09. November
·
08. November
·
·
·
22. October
·
·
·
·
·
10. October
· CO JE EBOLA
04. October
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
20. September
·
31. August
·
·
·
11. August
·
·
·
01. August
·
·
14. July
·
05. July
·
·
14. June
·
·
·

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 1.67 sekund