SLOVENSKÉ A ČESKÉ ČASOPISY
Hlavné zameranie - hematológia a transfuziológia


Informace o časopisu
Časopis Transfuze a hematologie dnes zajišťují Společnost pro transfuzní lékařství a Česká hematologická společnost ČLS JEP.
Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.
Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře.
Časopis dále publikuje informace obou společností, organizační odborné zprávy (např. koncepce oboru, doporučené diagnosticko-terapeutické postupy), zásadní výsledky z jednání společností s důležitými českými i mezinárodními institucemi a významné osobní zprávy.
Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraniční literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi na aktuální témata týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství, činnosti obou odborných společností a dalších.
ISSN 1213-5763 (Print)
ISSN 1805-4587 (Online)

Uverejňujú témy - hematológia a transfuziológia