oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 243 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
MABCAMPATH


alemtuzumab
humanizovaná IgG1 kapa monoklonálna protilátka špecifická k 21-28 kD povrchovému glykoproteínu lymfocytových buniek (CD52)

L01XC04 - Alemtuzumab
Indikaèná skupina: 44 - Cytostatiká

A - plná úhrada poisovòou
viazaný na žiadanku
registrovaný - SR, EÚ
obmedzená preskripcia - hematológ, onkológ

Indikaèné obmedzenie
Hradená lieèba sa môže indikova pri CLL
a) rezistentnej na alkylaèné látky a fludarabín
b) pacientom, u ktorých nie je vhodná chemoterapia v kombinácii a fludarabínom prièom podmienkou hradenej lieèby je cytogenetické vyšetrenie s nálezom delécie chromozómu 17p.

Hradená lieèba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

Hradená lieèba sa môže indikova
-->v Národnom onkologickom ústave Bratislava
-->v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava
-->na Klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
-->v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava
-->na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin
-->na Hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice
-->na Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
-->vo Fakultnej nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

držite¾ registrácie
Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Holandsko

Alemtuzumab v léèbì Chronické lymfocytární leukémie

kategorizované formy
41872 __ MabCampath, con inf 30 mg/1 ml, SPC

dostupné formy
32942 __ MabCampath, con inf 30 mg/3 ml, SPC


[ Späť ]

Lieky v hematológii

Copyleft:. © kým: Slovenský hematolologický portál - (3093 krát čítané)

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.11 sekund