oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 167 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Transfuziológia: Kritériá výberu darcov po príchode z rizikových krajín
Poslal: ornst v 10.11.2008 20:43 (3774 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre transfuziologiu
USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA MZ SR PRE TRANSFUZIOÓGIU

Kritériá výberu darcov po príchode z rizikových krajín


Hl.odborník pre transfuziologiu

(Čítať ďalej... | 1641 bajtov | Skóre: 1)


Transfuziológia: Algoritmus vy?etrenia pozitivity anti-HBc
Poslal: ornst v 02.11.2008 10:32 (4149 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre transfuziologiu
Usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre transfúziológiu

Podľa Odborného usmernenia MZ SR o ?tandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd zo dňa 4.12.2007 vyplýva, ?e ?tandardný postup laboratórnej diagnostiky infekcie vírusmi hepatitíd sa má dodr?iavať i u darcov krvi. Preto väč?ina transfúziologických pracovísk zaradila do skríningového vy?etrenia darcov i vy?etrenie protilátok anti-HBc total.

stiahnuť usmernenie
Hl.odborník pre transfuziologiu

(Čítať ďalej... | Skóre: 1)


Transfuziológia: Substituční hemoterapie
Poslal: ornst v 03.03.2007 20:50 (3607 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Substituční hemoterapie
Doporučení pro klinickou praxi

Transfuzní slu?ba a.s. ?umperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 2
vydáno 2. května 2006

Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*, J.Laská**, M.Urbánková***, M.Brejcha, E.?umná, M.Wróbel, P.Slezák
Hematologické oddělení onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín
*Anesteziologicko.resuscitační oddělení Nemocnice Nový Jičín
**Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Český Tě?ín a.s.
***Transfúzní slu?ba a.s. ?umperk

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2013 bajtov | Skóre: 5)


Transfuziológia: Transfúzia
Poslal: ornst v 19.02.2007 22:55 (26557 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Transfúzia

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy  č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných  prípravkov
10. vydanie  - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 12163 bajtov | Skóre: 4.1)


Transfuziológia: Odber krvi
Poslal: ornst v 19.02.2007 22:46 (23389 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Odber krvi

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných prípravkov
10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9


Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 37151 bajtov | Skóre: 3.77)


Transfuziológia: Hemovigilancia
Poslal: ornst v 19.02.2007 21:31 (7000 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Hemovigilancia

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy  č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných  prípravkov
10. vydanie  - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 17966 bajtov | Skóre: 5)


Transfuziológia: Princípy zaistenia kvality krvných prípravkov
Poslal: ornst v 19.02.2007 21:00 (6267 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Správna výrobná prax pre krvné prípravky Princípy zaistenia kvality krvných prípravkov Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných prípravkov
10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9

Účelom tohto vestníka je poskytnúť zariadeniam transfúznej slu?by súbor pokynov a zásad, ktoré súvisia s prípravou , pou?itím a zaistením kvality produkovaných krvných prípravkov.
Tieto pokyny a charakteristika rôznych krvných prípravkov sú určené tie? krvným skladom a zdravotníckym zariadeniam, ktoré tieto liečivé prípravky pou?ívajú. Nakoľko tieto pokyny boli pôvodne navrhnuté, aby poskytli informáciu o zaistení akosti, očakáva sa, ?e sa nezabudne na aspekty ako výber darcov, kontrola laboratórnych reagencií a overovanie odbornej spôsobilosti personálu, ktorý uskutočňuje postupy potrebné pre bezpečnú prípravu, výber a transfúziu krvi a krvných prípravkov.
Tento vestník sa týka be?ných a ?peciálnych krvných prípravkov, ktoré sa pripravujú pri rutinnej činnosti transfúznej slu?by. Nevzťahuje sa na výrobky z plazmy, ktoré sa získavajú frakcionáciou. Za túto činnosť je zodpovedný pod zá?titou Rady Európy Európsky liekopis a výbor Európskeho spoločenstva.
Aj v najlep?ích laboratóriách niektoré materiály v niektorých skú?kach zlyhajú. Je potrebné mať pripravený jasný postup, pou?iteľný v takejto situácii. Je potrebné, aby personál zariadenia transfúznej slu?by vnímal kontroly kvality ako ?iadúcu a neodmysliteľnú súčasť svojej ka?dodennej práce. Je u?itočné pestovať pozitívny postoj k odhaľovaniu a nápravám chýb, aj keď v prvom rade sa kladie dôraz na prevenciu problémov a na výrobu krvných prípravkov. Takýto postoj pomáha upevňovať citlivá cirkulácia mlad?ieho personálu medzi oddelením kontroly kvality a ostatnými oddeleniami.

Rada Európy publikovala v r. 2002 prvú edíciu novej príručky pre kvalitu a bezpečnosť orgánov, tkanív a buniek V súlade s touto publikáciou akékoľvek referencie o Periférnych kmeňových bunkách boli z tejto príručky pre prípravu, pou?itie a zaistenie kvality krvných komponentov vy?krtnuté.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 28372 bajtov | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.35 sekund