oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 85 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Transfuziológia

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Abstrakt: Infekcie prenosné krvou
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:47 (3467 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Infekcie prenosné krvou

Viera Fábryová, Adriana Vopatová, Klára Sviteková, Eleonóra Ščepkinová
Interná med. 2017; 17 (10): 399-404
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 725 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


HLA antigeny I.triedy a erytrocyty
Poslal: ornst v 27.10.2015 17:45 (4682 krát čítané)
Téma Transfuziológia
HLA antigény I. triedy a erytrocyty

Marta Kučeráková1, Lucia Okonová1, Mária Laurincová2, Anna Macháčová3
1HTO FNsP Žilina, 2NTS SR pracovisko Žilina, 3KKH Freiberg
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 758 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 08.11.2014 14:09 (4362 krát čítané)
Téma Transfuziológia
ELIMINÁCIA RIZIKA PRENOSU VÍRUSU 
HEPATITÍDY B TRANSFÚZIOU VO FÁZE MOŽNEJ 
OKULTNEJ HBV INFEKCIE

Autoři: Ščepkinová E.1, Gašparovič J.2

Autoři - působiště: 1Národná transfúzna služba SR, Bratislava, 2Slovenská zdravotnícka univerzita, Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy, Bratislava

Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 67-74.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 3028 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


požiadavky na správnu prax prípravy transfúznych liekov
Poslal: ornst v 11.08.2014 16:16 (3840 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Materiál na pripomienkovanie

pripravuje sa nová Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. ...../2014 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 781 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE
Poslal: ornst v 07.12.2013 19:36 (2753 krát čítané)
Téma Transfuziológia
REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE

PETER SÝKORA, Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie FiF UCM, Trnava
FILOZOFIA 67, 2012, No 1, p. 1

Biomedicínske donorstvo je darovanie ľudských buniek, tkanív a orgánov pre potreby transplantácie alebo biomedicínskeho výskumu.

Cieľom nášho príspevku je ukázať, že možno navrhnúť nový konceptuálny rámec biomedicínskeho darcovstva, ktorý sa bude opierať o rekonceptualizovaný pojem altruizmu zahŕňajúci aj reciprocitu.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2118 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Poslal: ornst v 04.12.2013 21:10 (2963 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Nová publikácia

Viera Fábryová, Daniela Cupaníková, Klára Sviteková

Dňa 3.12.2013 sa uskutočnila v hoteli ABBA v Bratislave prezentácia vyššie uvedenej publikácie z oblasti hematológie a transfúziológie.
Knižku vydalo vydavateľstvo SAMEDI v reprezentačnej forme. Sponzormi boli Všeobecná zdravotná poisťovňa, Komunálna poisťovňa, firma Mondi SCP, Novartis a Johnson a Johnson.
Slovenský Červený kríž sa ju rozhodol zadarmo distribuovať vo vlastnej réžii všetkým darcom krvi, ďalšia časť nákladu sa bude distribuovať do hematologicko-transfúziologických ambulancií, príp. do spoločenských organizácií.
Vďaka pozoruhodnému nákladu publikácie 50 000 kusov možno očakávať, že knižka sa dostane do širokého okruhu čitateľov, čím sa zvýši nielen povedomie o tejto významnej oblasti medicíny, ale rozšíri aj rady darcov krvi.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2846 bajtov | Skóre: 0)


Transfusion Evidence Library - volný prístup
Poslal: ornst v 05.11.2013 21:04 (3017 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Nová online databáza literatúry pre transfúzne lekárstvo Transfusion Evidence Library je od teraz až do konca novembra dostupná na bezplatné vyskúšanie.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1252 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: O bezkrevní medicíně
Poslal: ornst v 12.10.2013 22:23 (2892 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Bezkrevní medicína

V první polovině 20. století transfúzní technologie pokročily natolik, že se transfuze začala v léčbě pacientů rutinně používat. Ale v posledních několika desetiletích začali někteří lékaři popularizovat chirurgii bez použití transfuze krve.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1040 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Dějiny hematologie a krevní transfuze
Poslal: ornst v 12.10.2013 21:31 (3331 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Dějiny hematologie a krevní transfuze

Kateřina Husová
Bakalářská práce
Plzeň 2012

Vedoucí práce: PaedDr. Helena Východská

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 617 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 27.07.2013 07:32 (2932 krát čítané)
Téma Transfuziológia
INFEKČNÉ RIZIKÁ TRANSFÚZIE

Jana Leško-Andraščíková
Interná med. 2011; 11 (12): 533-536
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 774 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 20.03.2013 11:50 (2631 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Možnosti ovlivnění potransfuzních změn vnitřního prostředí podáním furosemidu

MUDr.Radovan Uvízl PhD, MUDr.Tomáš Gabrhelík PhD et al.
Interní medicína pro praxi 2013, 15/2 80-83

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1529 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Krevní transfuze v dějinách medicíny
Poslal: ornst v 08.08.2009 00:48 (2946 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Krevní transfuze v dějinách medicíny

Významu krve pro život si byli lidé vědomi vždycky. Myšlenka vpravit pro léčebné účely do těla ať již krev nebo jiné léčivé roztoky se ovšem mohla objevit až v době, kdy byla známa existence krevního oběhu. Do té doby platilo Galénovo učení, podle něhož se krev měla tvořit z potravy v játrech, odkud tekla do celého těla. Ta krev, která dospěla do pravého srdce se odevzdání odpadků životní činnosti v plicích měla vyčistit, dospět pak jakýmisi otvory v srdeční přepážce do levého srdce, spojit se s vdechnutým vzduchem z plic, a poté být rozvedena do celého těla.

pozrieť článok
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: VYŠETŘOVÁNÍ ZNÁMEK INFEKCE U DÁRCŮ KRVE
Poslal: ornst v 12.07.2009 22:58 (2631 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP
č. STL2009_05 ze dne 15.5.2009

VYŠETŘOVÁNÍ ZNÁMEK INFEKCE U DÁRCŮ KRVE A KREVNÍCH SLOŽEK

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 693 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Darovat krv sa oplatí
Poslal: ornst v 28.05.2009 07:20 (2782 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Darovať krv sa oplatí

Stáva sa, že lekári z rozboru krvi alebo z vyšetrenia pred odberom včas odhalia aj veľmi vážne ochorenie a zachránia život.

časopis Zdravie
1.5.2007

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 805 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


1 prípad vCJD u pacienta s hemofíliou
Poslal: ornst v 25.02.2009 20:18 (4078 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Vážené kolegyne a kolegovia,

upozorňujem Vás na 1 prípad vCJD u pacienta s hemofíliou.

Otvorte si webovu stranku.
.
Pozdravujem
P.Kubisz

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 5)


Právne predpisy: Požiadavky na správnu prax prípravy transfúznych liekov
Poslal: ornst v 24.10.2008 22:24 (3254 krát čítané)
Téma Transfuziológia
333

V Y H L Á Š K A

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. júla 2005

o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 768 bajtov | Právne predpisy | Skóre: 0)


GUIDELINES: Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek
Poslal: ornst v 24.10.2008 21:36 (3318 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP
č. STL2007_03 ze dne 1. 3. 2011 verze 4 (2011_03)

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1229 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 3.4)


Prevzaté: Akútna a chronická hepatitída
Poslal: ornst v 18.07.2008 03:40 (4683 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Medzi hepatitídy zaraďujeme všetky parenchymatózne poškodenia pečene s následnou zápalovou reakciou vyvolané infekčnými, toxickými alebo inými agensmi. Akútne hepatitídy sa od chronických líšia dĺžkou trvania histologických a biochemických zmien. Hranicou trvania zmien je 6 mesiacov.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1221 bajtov | Prevzaté | Skóre: 2.5)


Príspevky: Chybné informácie v clánku Transfuziológia
Poslal: ornst v 30.08.2007 01:44 (3306 krát čítané)
Téma Transfuziológia
ovinka napísal: "V odbornom texte \"Transfuziológia: Princípy zaistenia kvality krvných prípravkov"\ sú chybné informácie.
Neexistuje žiadna správna výrobná prax pre krvné prípravky. Existuje len SPRÁVNA PRAX PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV (Vyhláška 333/2005 Z.z.)

A v sekcii 2: \"Základné požiadavky SVP\" je taktiež chybné vyjadrenie skutočnosti.
Príprava transfúznych liekov nespadá do výroby ale do prípravy. Žiadne hematologisko - transfúziologické zariadenie nie je inšpektované podľa SVP. Je inšpektované podľa Vyhlášky 333/2005 Z.z.

Inak informácie, ktoré poskytujete sú vynikajúce. Podľa mňa je však nutné odstrániť zavádzajúce informácie.
Dovidenia
"
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | Príspevky | Skóre: 3.72)


Transfuziológia: Substituční hemoterapie
Poslal: ornst v 03.03.2007 20:50 (3477 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Substituční hemoterapie
Doporučení pro klinickou praxi

Transfuzní služba a.s. Šumperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 2
vydáno 2. května 2006

Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*, J.Laská**, M.Urbánková***, M.Brejcha, E.Šumná, M.Wróbel, P.Slezák
Hematologické oddělení onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín
*Anesteziologicko.resuscitační oddělení Nemocnice Nový Jičín
**Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Český Těšín a.s.
***Transfúzní služba a.s. Šumperk

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1855 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 5)


Transfuziológia: Transfúzia
Poslal: ornst v 19.02.2007 22:55 (26149 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Transfúzia

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy  č R(95) 15 o príprave, použití a zaistení kvality krvných  prípravkov

10. vydanie  - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 12939 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 4.1)


Transfuziológia: Odber krvi
Poslal: ornst v 19.02.2007 22:46 (23029 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Odber krvi

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, použití a zaistení kvality krvných prípravkov
10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9


Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 35019 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 3.77)


Transfuziológia: Hemovigilancia
Poslal: ornst v 19.02.2007 21:31 (6704 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Hemovigilancia

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy  č R(95) 15 o príprave, použití a zaistení kvality krvných  prípravkov

10. vydanie  - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 19684 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 5)


Transfuziológia: Princípy zaistenia kvality krvných prípravkov
Poslal: ornst v 19.02.2007 21:00 (6110 krát čítané)
Téma Transfuziológia

Správna výrobná prax pre krvné prípravky

Princípy zaistenia kvality krvných prípravkov

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, použití a zaistení kvality krvných prípravkov

10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9


Účelom tohto vestníka je poskytnúť zariadeniam transfúznej služby súbor pokynov a zásad, ktoré súvisia s prípravou , použitím a zaistením kvality produkovaných krvných prípravkov.
Tieto pokyny a charakteristika rôznych krvných prípravkov sú určené tiež krvným skladom a zdravotníckym zariadeniam, ktoré tieto liečivé prípravky používajú. Nakoľko tieto pokyny boli pôvodne navrhnuté, aby poskytli informáciu o zaistení akosti, očakáva sa, že sa nezabudne na aspekty ako výber darcov, kontrola laboratórnych reagencií a overovanie odbornej spôsobilosti personálu, ktorý uskutočňuje postupy potrebné pre bezpečnú prípravu, výber a transfúziu krvi a krvných prípravkov.
Tento vestník sa týka bežných a špeciálnych krvných prípravkov, ktoré sa pripravujú pri rutinnej činnosti transfúznej služby. Nevzťahuje sa na výrobky z plazmy, ktoré sa získavajú frakcionáciou. Za túto činnosť je zodpovedný pod záštitou Rady Európy Európsky liekopis a výbor Európskeho spoločenstva.
Aj v najlepších laboratóriách niektoré materiály v niektorých skúškach zlyhajú. Je potrebné mať pripravený jasný postup, použiteľný v takejto situácii. Je potrebné, aby personál zariadenia transfúznej služby vnímal kontroly kvality ako žiadúcu a neodmysliteľnú súčasť svojej každodennej práce. Je užitočné pestovať pozitívny postoj k odhaľovaniu a nápravám chýb, aj keď v prvom rade sa kladie dôraz na prevenciu problémov a na výrobu krvných prípravkov. Takýto postoj pomáha upevňovať citlivá cirkulácia mladšieho personálu medzi oddelením kontroly kvality a ostatnými oddeleniami.

Rada Európy publikovala v r. 2002 prvú edíciu novej príručky pre kvalitu a bezpečnosť orgánov, tkanív a buniek V súlade s touto publikáciou akékoľvek referencie o Periférnych kmeňových bunkách boli z tejto príručky pre prípravu, použitie a zaistenie kvality krvných komponentov vyškrtnuté.


Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 29631 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 0)


Príspevky: ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV
Poslal: ornst v 29.01.2007 23:21 (5642 krát čítané)
Téma Transfuziológia

CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ

ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV


Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky    Ročník 53

Osobitné vydanie             júl 2005Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 4286 bajtov | Príspevky | Skóre: 2)


Príspevky: Transfúzne lieky - definícia (zákon 140/1998 Z.z.)
Poslal: ornst v 29.01.2007 22:31 (6010 krát čítané)
Téma Transfuziológia

Definícia transfúzneho lieku, transfuziologického zariadenia a krvnej banky

podľa
Zákona č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení zákona 633/2004 Z.z.Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1690 bajtov | Príspevky | Skóre: 2)


Príspevky: Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie
Poslal: ornst v 28.01.2006 07:20 (5597 krát čítané)
Téma Transfuziológia

Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie


Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 3602 bajtov | Príspevky | Skóre: 1.12)


  
  
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

    Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.92 sekund