oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 180 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Transfuziológia

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Abstrakt: Infekcie prenosné krvou
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:47 (3590 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Infekcie prenosné krvou

Viera Fábryová, Adriana Vopatová, Klára Sviteková, Eleonóra ?čepkinová
Interná med. 2017; 17 (10): 399-404
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 778 bajtov | Abstrakt | Skóre: 5)


HLA antigeny I.triedy a erytrocyty
Poslal: ornst v 27.10.2015 17:45 (4772 krát čítané)
Téma Transfuziológia
HLA antigény I. triedy a erytrocyty

Marta Kučeráková1, Lucia Okonová1, Mária Laurincová2, Anna Macháčová3
1HTO FNsP ?ilina, 2NTS SR pracovisko ?ilina, 3KKH Freiberg
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 804 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: prečítajte si...
Poslal: ornst v 08.11.2014 14:09 (4532 krát čítané)
Téma Transfuziológia
ELIMINÁCIA RIZIKA PRENOSU VÍRUSU 
HEPATITÍDY B TRANSFÚZIOU VO FÁZE MO?NEJ 
OKULTNEJ HBV INFEKCIE

Autoři: ?čepkinová E.1, Ga?parovič J.2

Autoři - působi?tě: 1Národná transfúzna slu?ba SR, Bratislava, 2Slovenská zdravotnícka univerzita, Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy, Bratislava

Transfuze Hematol. dnes,20, 2014, No. 2, p. 67-74.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 3178 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


po?iadavky na správnu prax prípravy transfúznych liekov
Poslal: ornst v 11.08.2014 16:16 (3935 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Materiál na pripomienkovanie

pripravuje sa nová Vyhlá?ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. ...../2014 Z. z. o po?iadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 812 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE
Poslal: ornst v 07.12.2013 19:36 (2841 krát čítané)
Téma Transfuziológia
REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE

PETER SÝKORA, Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie FiF UCM, Trnava
FILOZOFIA 67, 2012, No 1, p. 1

Biomedicínske donorstvo je darovanie ľudských buniek, tkanív a orgánov pre potreby transplantácie alebo biomedicínskeho výskumu.

Cieľom ná?ho príspevku je ukázať, ?e mo?no navrhnúť nový konceptuálny rámec biomedicínskeho darcovstva, ktorý sa bude opierať o rekonceptualizovaný pojem altruizmu zahŕňajúci aj reciprocitu.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2264 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Poslal: ornst v 04.12.2013 21:10 (3030 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Nová publikácia

Viera Fábryová, Daniela Cupaníková, Klára Sviteková

Dňa 3.12.2013 sa uskutočnila v hoteli ABBA v Bratislave prezentácia vy??ie uvedenej publikácie z oblasti hematológie a transfúziológie.
Kni?ku vydalo vydavateľstvo SAMEDI v reprezentačnej forme. Sponzormi boli V?eobecná zdravotná poisťovňa, Komunálna poisťovňa, firma Mondi SCP, Novartis a Johnson a Johnson.
Slovenský Červený krí? sa ju rozhodol zadarmo distribuovať vo vlastnej ré?ii v?etkým darcom krvi, ďal?ia časť nákladu sa bude distribuovať do hematologicko-transfúziologických ambulancií, príp. do spoločenských organizácií.
Vďaka pozoruhodnému nákladu publikácie 50 000 kusov mo?no očakávať, ?e kni?ka sa dostane do ?irokého okruhu čitateľov, čím sa zvý?i nielen povedomie o tejto významnej oblasti medicíny, ale roz?íri aj rady darcov krvi.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 3015 bajtov | Skóre: 0)


Transfusion Evidence Library - volný prístup
Poslal: ornst v 05.11.2013 21:04 (3097 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Nová online databáza literatúry pre transfúzne lekárstvo Transfusion Evidence Library je od teraz a? do konca novembra dostupná na bezplatné vyskú?anie.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1327 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: O bezkrevní medicíně
Poslal: ornst v 12.10.2013 22:23 (2987 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Bezkrevní medicína

V první polovině 20. století transfúzní technologie pokročily natolik, ?e se transfuze začala v léčbě pacientů rutinně pou?ívat. Ale v posledních několika desetiletích začali někteří lékaři popularizovat chirurgii bez pou?ití transfuze krve.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1121 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Dějiny hematologie a krevní transfuze
Poslal: ornst v 12.10.2013 21:31 (3437 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Dějiny hematologie a krevní transfuze

Kateřina Husová
Bakalářská práce
Plzeň 2012

Vedoucí práce: PaedDr. Helena Východská

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 661 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 27.07.2013 07:32 (3017 krát čítané)
Téma Transfuziológia
INFEKČNÉ RIZIKÁ TRANSFÚZIE

Jana Le?ko-Andra?číková
Interná med. 2011; 11 (12): 533-536
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 835 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Prečítajte si...
Poslal: ornst v 20.03.2013 11:50 (2707 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Mo?nosti ovlivnění potransfuzních změn vnitřního prostředí podáním furosemidu

MUDr.Radovan Uvízl PhD, MUDr.Tomá? Gabrhelík PhD et al.
Interní medicína pro praxi 2013, 15/2 80-83

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1678 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Prevzaté: Krevní transfuze v dějinách medicíny
Poslal: ornst v 08.08.2009 00:48 (3029 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Krevní transfuze v dějinách medicíny

Významu krve pro ?ivot si byli lidé vědomi v?dycky. My?lenka vpravit pro léčebné účely do těla ať ji? krev nebo jiné léčivé roztoky se ov?em mohla objevit a? v době, kdy byla známa existence krevního oběhu. Do té doby platilo Galénovo učení, podle něho? se krev měla tvořit z potravy v játrech, odkud tekla do celého těla. Ta krev, která dospěla do pravého srdce se odevzdání odpadků ?ivotní činnosti v plicích měla vyčistit, dospět pak jakýmisi otvory v srdeční přepá?ce do levého srdce, spojit se s vdechnutým vzduchem z plic, a poté být rozvedena do celého těla.

pozrieť článok
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: VY?ETŘOVÁNÍ ZNÁMEK INFEKCE U DÁRCŮ KRVE
Poslal: ornst v 12.07.2009 22:58 (2723 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP
č. STL2009_05 ze dne 15.5.2009

VY?ETŘOVÁNÍ ZNÁMEK INFEKCE U DÁRCŮ KRVE A KREVNÍCH SLO?EK

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 734 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Darovat krv sa oplatí
Poslal: ornst v 28.05.2009 07:20 (2861 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Darovať krv sa oplatí

Stáva sa, ?e lekári z rozboru krvi alebo z vy?etrenia pred odberom včas odhalia aj veľmi vá?ne ochorenie a zachránia ?ivot.

časopis Zdravie
1.5.2007

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 852 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


1 prípad vCJD u pacienta s hemofíliou
Poslal: ornst v 25.02.2009 20:18 (4229 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Vá?ené kolegyne a kolegovia,

upozorňujem Vás na 1 prípad vCJD u pacienta s hemofíliou.

Otvorte si webovu stranku.
.
Pozdravujem
P.Kubisz

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | Skóre: 5)


Právne predpisy: Po?iadavky na správnu prax prípravy transfúznych liekov
Poslal: ornst v 24.10.2008 22:24 (3342 krát čítané)
Téma Transfuziológia
333

V Y H L Á ? K A

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. júla 2005

o po?iadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 804 bajtov | Právne predpisy | Skóre: 0)


GUIDELINES: Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních slo?ek
Poslal: ornst v 24.10.2008 21:36 (3418 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP
č. STL2007_03 ze dne 1. 3. 2011 verze 4 (2011_03)

Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních slo?ek

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1342 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 3.4)


Prevzaté: Akútna a chronická hepatitída
Poslal: ornst v 18.07.2008 03:40 (4768 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Medzi hepatitídy zaraďujeme v?etky parenchymatózne po?kodenia pečene s následnou zápalovou reakciou vyvolané infekčnými, toxickými alebo inými agensmi. Akútne hepatitídy sa od chronických lí?ia dĺ?kou trvania histologických a biochemických zmien. Hranicou trvania zmien je 6 mesiacov.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1312 bajtov | Prevzaté | Skóre: 2.5)


Príspevky: Chybné informácie v clánku Transfuziológia
Poslal: ornst v 30.08.2007 01:44 (3378 krát čítané)
Téma Transfuziológia
ovinka napísal: "V odbornom texte \"Transfuziológia: Princípy zaistenia kvality krvných prípravkov"\ sú chybné informácie.
Neexistuje ?iadna správna výrobná prax pre krvné prípravky. Existuje len SPRÁVNA PRAX PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV (Vyhlá?ka 333/2005 Z.z.)

A v sekcii 2: \"Základné po?iadavky SVP\" je taktie? chybné vyjadrenie skutočnosti.
Príprava transfúznych liekov nespadá do výroby ale do prípravy. ?iadne hematologisko - transfúziologické zariadenie nie je in?pektované podľa SVP. Je in?pektované podľa Vyhlá?ky 333/2005 Z.z.

Inak informácie, ktoré poskytujete sú vynikajúce. Podľa mňa je v?ak nutné odstrániť zavádzajúce informácie.
Dovidenia
"
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | Príspevky | Skóre: 3.72)


Transfuziológia: Substituční hemoterapie
Poslal: ornst v 03.03.2007 20:50 (3584 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Substituční hemoterapie
Doporučení pro klinickou praxi

Transfuzní slu?ba a.s. ?umperk a Hematologické oddělení Onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín 2
vydáno 2. května 2006

Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*, J.Laská**, M.Urbánková***, M.Brejcha, E.?umná, M.Wróbel, P.Slezák
Hematologické oddělení onkologického centra J.G.Mendela Nový Jičín
*Anesteziologicko.resuscitační oddělení Nemocnice Nový Jičín
**Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Český Tě?ín a.s.
***Transfúzní slu?ba a.s. ?umperk

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2013 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 5)


Transfuziológia: Transfúzia
Poslal: ornst v 19.02.2007 22:55 (26487 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Transfúzia

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy  č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných  prípravkov

10. vydanie  - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 13743 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 4.1)


Transfuziológia: Odber krvi
Poslal: ornst v 19.02.2007 22:46 (23327 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Odber krvi

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných prípravkov
10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9


Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 37153 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 3.77)


Transfuziológia: Hemovigilancia
Poslal: ornst v 19.02.2007 21:31 (6942 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Hemovigilancia

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy  č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných  prípravkov

10. vydanie  - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 20811 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 5)


Transfuziológia: Princípy zaistenia kvality krvných prípravkov
Poslal: ornst v 19.02.2007 21:00 (6244 krát čítané)
Téma Transfuziológia

Správna výrobná prax pre krvné prípravky

Princípy zaistenia kvality krvných prípravkov

Príloha k odporúčaniu Výboru ministrov Rady Európy č R(95) 15 o príprave, pou?ití a zaistení kvality krvných prípravkov

10. vydanie - verzia 2003, Rada Európy CDSP (98) 9


Účelom tohto vestníka je poskytnúť zariadeniam transfúznej slu?by súbor pokynov a zásad, ktoré súvisia s prípravou , pou?itím a zaistením kvality produkovaných krvných prípravkov.
Tieto pokyny a charakteristika rôznych krvných prípravkov sú určené tie? krvným skladom a zdravotníckym zariadeniam, ktoré tieto liečivé prípravky pou?ívajú. Nakoľko tieto pokyny boli pôvodne navrhnuté, aby poskytli informáciu o zaistení akosti, očakáva sa, ?e sa nezabudne na aspekty ako výber darcov, kontrola laboratórnych reagencií a overovanie odbornej spôsobilosti personálu, ktorý uskutočňuje postupy potrebné pre bezpečnú prípravu, výber a transfúziu krvi a krvných prípravkov.
Tento vestník sa týka be?ných a ?peciálnych krvných prípravkov, ktoré sa pripravujú pri rutinnej činnosti transfúznej slu?by. Nevzťahuje sa na výrobky z plazmy, ktoré sa získavajú frakcionáciou. Za túto činnosť je zodpovedný pod zá?titou Rady Európy Európsky liekopis a výbor Európskeho spoločenstva.
Aj v najlep?ích laboratóriách niektoré materiály v niektorých skú?kach zlyhajú. Je potrebné mať pripravený jasný postup, pou?iteľný v takejto situácii. Je potrebné, aby personál zariadenia transfúznej slu?by vnímal kontroly kvality ako ?iadúcu a neodmysliteľnú súčasť svojej ka?dodennej práce. Je u?itočné pestovať pozitívny postoj k odhaľovaniu a nápravám chýb, aj keď v prvom rade sa kladie dôraz na prevenciu problémov a na výrobu krvných prípravkov. Takýto postoj pomáha upevňovať citlivá cirkulácia mlad?ieho personálu medzi oddelením kontroly kvality a ostatnými oddeleniami.

Rada Európy publikovala v r. 2002 prvú edíciu novej príručky pre kvalitu a bezpečnosť orgánov, tkanív a buniek V súlade s touto publikáciou akékoľvek referencie o Periférnych kmeňových bunkách boli z tejto príručky pre prípravu, pou?itie a zaistenie kvality krvných komponentov vy?krtnuté.


Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 31485 bajtov | Transfuziológia | Skóre: 0)


Príspevky: ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV
Poslal: ornst v 29.01.2007 23:21 (5893 krát čítané)
Téma Transfuziológia

CERTIFIKAČNÝ ?TUDIJNÝ PROGRAM PRE CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ

ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV


Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky    Ročník 53

Osobitné vydanie             júl 2005Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 4500 bajtov | Príspevky | Skóre: 2)


Príspevky: Transfúzne lieky - definícia (zákon 140/1998 Z.z.)
Poslal: ornst v 29.01.2007 22:31 (6170 krát čítané)
Téma Transfuziológia

Definícia transfúzneho lieku, transfuziologického zariadenia a krvnej banky

podľa
Zákona č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení zákona 633/2004 Z.z.Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1788 bajtov | Príspevky | Skóre: 2)


Príspevky: Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie
Poslal: ornst v 28.01.2006 07:20 (5735 krát čítané)
Téma Transfuziológia

Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie


Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 3805 bajtov | Príspevky | Skóre: 1.12)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.20 sekund