oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 170 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Abstrakt: Porovnani letality COVID-19 a infekci vyvolanych beznymi koronaviry
Poslal: ornst v 15.10.2020 18:02 (2057 krát čítané)
Téma Iné blízke témy
Porovnání letality COVID-19 a infekcí vyvolaných bě?nými koronaviry

Zdroj: Roussel Y., Giraud-Gatineau A., Jimeno M. T. et al. SARS-CoV-2: fear versus data. Int J Antimicrob Agents 2020 Mar 19: 105947, doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105947 [Epub ahead of print].

Iné blízke témy

(Čítať ďalej... | 765 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Vrodené hemolytické anémie - perspektívy liecby
Poslal: ornst v 15.08.2020 10:41 (2405 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
Vrodené hemolytické anémie - perspektívy liečby
Viera Fábryová, Branislav Fábry
Interná med. 2020; 20 (5): 198-203

Hoci vrodené hemolytické anémie (VHA) patria k zriedkavým chorobám (orphan diseases), ich diagnostika a liečba sú náročné.
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 978 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Hormonálna substitucná liecba a trombofilné stavy
Poslal: ornst v 15.08.2020 10:22 (2177 krát čítané)
Téma Hemostáza
Hormonálna substitučná liečba a trombofilné stavy
Lenka Lisá, Ján Sta?ko, Juraj Sokol

Interná med. 2020; 20 (6): 251-254

Hormonálna substitučná liečba (HRT - hormone replacement therapy) slú?i ako exogénna náhrada ?enských pohlavných hormónov (estrogénov, prípadne aj v kombinácii s gestagénmi) u ?ien v postmenopauzálnom období.
Hemostáza

(Čítať ďalej... | 1354 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Chronicka myeloidna leukemia a jej liecba na pripade pacientky s opakovanou into
Poslal: ornst v 16.05.2020 08:02 (2444 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Chronická myeloidná leukémia a jej liečba na prípade pacientky s opakovanou intoleranciou inhibítorov tyrozínkinázy
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie onkologickej hematológie I., Národný onkologický ústav, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2020;15(2):140-144

Úvod: Chronická myeloidná leukémia (CML) je charakterizovaná cytogenetickou translokáciou medzi 9 a 22 chromozómom t(9;22), čím vzniká tzv. Filadelfský chromozóm s fúznym génom BCR/ABL. Proteínovým produktom tohto génu býva najčastej?ie p210 s tyrozínkinázovou aktivitou, ktorá je zodpovedná za rozvoj choroby.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 2953 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Liecba myelofibrozy v ere ruxolitinibu
Poslal: ornst v 16.05.2020 07:47 (2348 krát čítané)
Téma myeloproliferacie
Liečba myelofibrózy v ére ruxolitinibu
MUDr. Antónia Hatalová, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UN Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2020;15(2):130-134

Myelofibróza je zriedkavá a svojím priebehom záva?ná myeloidná malignita. Patrí medzi klasické podtypy Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie.
myeloproliferacie

(Čítať ďalej... | 1167 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Klasifikácia eozinofílií a idiopatický hypereozinofilný syndróm
Poslal: ornst v 28.04.2020 14:16 (3233 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
Klasifikácia eozinofílií a idiopatický hypereozinofilný syndróm
Ján Lazúr
Interná med. 2013; 13 (10): 445-450

Eozinofília je častá hematologická abnormalita rôznej etiológie. Počet eozinofilov nad 1,5 x 109/l sa nazýva hypereozinofília, často býva spojená s po?kodením tkanív.
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1231 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Hypersplenizmus a hyposplenizmus
Poslal: ornst v 28.04.2020 13:38 (4139 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
Hypersplenizmus a hyposplenizmus
Viera Fábryová
Interná med. 2018; 18 (3): 97-100

Slezina sa skladá z červenej a bielej pulpy. Úlohou červenej pulpy je odstraňovať staré a abnormálne krvinky z krvného obehu, úlohou bielej pulpy je zabezpečovať imunitný dozor aj tvorbu protilátok.
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1088 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Mo?nosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 28.04.2020 13:29 (2386 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Mo?nosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Ľubica Váleková, Emília Flochová, Eva Miku?ková, Ján Sta?ko
Interná med. 2019; 19 (4): 133-139

Mnohopočetný myelóm (MM) je hematologické ochorenie, pre ktoré je charakteristická proliferácia malígnych monoklonálnych plazmocytov v kostnej dreni a/alebo extramedulárne. Symptomatický MM je charakterizovaný orgánovým po?kodením, ktoré nazývame CRAB (hyperkalciémia, renálne po?kodenie, anémia a kostné ochorenie).
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1853 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm
Poslal: ornst v 28.04.2020 13:22 (3471 krát čítané)
Téma Hemostáza
Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm
Angelika Bátorová, Martin Mistrík, Denisa Jankovičová, Katarína Slezáková, Daniela Horváthová, Tatiana Prigancová, Ján Martinka, Oľga Jurkovičová, Peter Ponťuch
Interná med. 2019; 19 (6): 234-242

Trombotické mikroangiopatie (TMA) zahŕňajú etiopatogeneticky heterogénnu skupinu ochorení, spôsobenú po?kodením cievneho endotelu s tvorbou okluzívnych mikrovaskulárnych trombov. Spoločnou charakteristikou v?etkých TMA je trias príznakov: mikroangiopatická hemolytická anémia, trombocytopénia a ischemické po?kodenie orgánov.
Hemostáza

(Čítať ďalej... | 1820 bajtov | Skóre: 1)


Abstrakt: Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
Poslal: ornst v 28.04.2020 13:08 (2702 krát čítané)
Téma Transplantácia krvotvornýc
Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
Eva Bojtárová
Interná med. 2020; 20 (3): 105-109

Prvá transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (TKB), náhrada krvotvorby krvotvornými kmeňovými bunkami (KB) od pacienta (autológna TKB) alebo od iného človeka (alogénna TKB), bola vykonaná pred viac ako 60 rokmi.
Transplantácia krvotvornýc

(Čítať ďalej... | 1116 bajtov | Skóre: 1)


Abstrakt: Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 2/2018
Poslal: ornst v 14.07.2018 14:32 (4041 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

abstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. 2


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 2455 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 1/2018
Poslal: ornst v 04.07.2018 10:50 (5069 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

abstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24 2018, No. 1


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 2549 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY - abstrakty s hemat.témou
Poslal: ornst v 14.06.2018 17:44 (3887 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY
14. - 16. jún 2018, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
uverejnené v Interná med. 2018; 18 (5): 246-255
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 778 bajtov | Skóre: 0)


Abstrakt: Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 4/2017
Poslal: ornst v 03.02.2018 16:05 (3476 krát čítané)
Téma Klinická hematológia

abstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,23, 2017, No. 4


Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1466 bajtov | Skóre: 3.66)


Abstrakt: Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:47 (4986 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Komentár k článku: Liečba liekmi indukovanej osteonekrózy čeľuste a sánky

MUDr. Ján Lakota, CSc.1, 2
1Ústav experimentálnej onkológie BMC, Slovenská akadémia vied, Bratislava
2Onkologický ústav svätej Al?bety, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 376

Osteonekróza čeľuste (ONČ), resp. antiresorbčná osteonekróza (ARON), bola prehľadne opísaná v článku, ktorý bol publikovaný v tomto časopise (1). Pri konvenčnej liečbe ARON je v?ak úspech zhojenia osteonekrózy minimálny.
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1699 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Lymfomy z B-buněk marginální zóny
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:34 (3829 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Lymfomy z B-buněk marginální zóny

MUDr. Juraj Ďura? 1, 2, MUDr. Michal Ka?čák1, 2, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.1, 2
1Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
2Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(5): 344-349
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1830 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Lenalidomid v liečbe lymfómu z plá?ťových buniek
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:24 (4355 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
Lenalidomid v liečbe lymfómu z plá?ťových buniek

Doc. MUDr. Ľubo? Drgoňa, CSc., MHA
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 441-444
Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 836 bajtov | Skóre: 2.6)


Abstrakt: Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:20 (4147 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu

MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 436-439
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 1103 bajtov | Skóre: 3.66)


Abstrakt: Skúsenosti s liečbou obinutuzumabu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémi
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:17 (4707 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Skúsenosti s liečbou obinutuzumabu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Juliana Holasová, MUDr. Alexander Wild, RNDr. Soňa Ölvecká, Mgr. Mariana Jacková
Hematologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 426-428
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1246 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Autológna transplantácia PKB u pacienta s mnohopočetným myelómom a folikulovým l
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:14 (4459 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Autológna transplantácia PKB u pacienta s mnohopočetným myelómom a folikulovým lymfómom

MUDr. Mária Králiková1, MUDr. Veronika Ballová2, Mgr. Andrea Mlčáková3, RNDr. Michaela Leitnerová4, MUDr. Jozef Mičák, PhD.5, MUDr. Andrej Vranovský1, PhD.
1Oddelenie onkohematológie I, Národný onkologický ústav, Bratislava
2Hämatologie/Onkologie Kantonsspital Baden
3Oddelenie laboratórnej hematológie a transfuziológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
4Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
5Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine

Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(4): 422-425
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 2124 bajtov | Skóre: 4.33)


Abstrakt: Sieť európskych referenčných centier pre zriedkavé hematologické choroby
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:03 (3340 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
Sieť európskych referenčných centier pre zriedkavé hematologické choroby

Viera Fábryová
Interná med. 2017; 17 (7-8): 323
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 661 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Praktické skúsenosti s pou?itím idarucizumabu
Poslal: ornst v 21.01.2018 13:00 (3630 krát čítané)
Téma Antikoagulacná liecba
Praktické skúsenosti s pou?itím idarucizumabu

Mariana Sedláková
Interná med. 2017; 17 (9): 367-368
Antikoagulacná liecba

(Čítať ďalej... | 341 bajtov | Skóre: 4.33)


Abstrakt: Biologická dostupnosť a resorbčné mechanizmy hémového a nehémového ?eleza
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:57 (3878 krát čítané)
Téma Anémia
Biologická dostupnosť a resorbčné mechanizmy hémového a nehémového ?eleza v gastrointestinálnom trakte

Radovan Juríček
Interná med. 2017; 17 (9): 363-365
Anémia

(Čítať ďalej... | 735 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Idarucizumab - podanie ?pecifického antidota z vitálnej indikácie
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:50 (4113 krát čítané)
Téma Antikoagulacná liecba
Idarucizumab - podanie ?pecifického antidota z vitálnej indikácie a v?eobecný postup pou?itia na zvrátenie účinku dabigatranu

Franti?ek Nehaj, Marianna Kuba?ková, Michal Mokáň ml., Miroslava Dobrotová, Franti?ek Kovář, Marián Mokáň, Peter Galajda
Interná med. 2017; 17 (10): 409-411
Antikoagulacná liecba

(Čítať ďalej... | 1176 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Infekcie prenosné krvou
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:47 (3590 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Infekcie prenosné krvou

Viera Fábryová, Adriana Vopatová, Klára Sviteková, Eleonóra ?čepkinová
Interná med. 2017; 17 (10): 399-404
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 778 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Trojitá (tripletná) antitrombotická liečba
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:44 (3338 krát čítané)
Téma Antikoagulacná liecba
Trojitá (tripletná) antitrombotická liečba: kľúčové aspekty a poznatky v otázkach a odpovediach

Vasiľ Hricák, Vasiľ Hricák ml.
Interná med. 2017; 17 (10): 381-384
Antikoagulacná liecba

(Čítať ďalej... | 896 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Systémová mastocytóza
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:39 (4271 krát čítané)
Téma Hematoonkológia
Systémová mastocytóza

Ján Lazúr
Interná med. 2017; 17 (12): 485-488
Hematoonkológia

(Čítať ďalej... | 1140 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Atypický hemolyticko-uremický syndróm
Poslal: ornst v 21.01.2018 12:33 (3654 krát čítané)
Téma tromboembolia
Atypický hemolyticko-uremický syndróm

Juraj Mari?, Diana Martinková
Interná med. 2017; 17 (11): 439-443

tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1750 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Edoxaban - ďal?í hráč na poli modernej antikoagulačnej liečby
Poslal: ornst v 20.01.2018 16:11 (4309 krát čítané)
Téma Antikoagulacná liecba
Edoxaban - ďal?í hráč na poli modernej antikoagulačnej liečby

Ivana ?oó?ová
Interná med. 2017; 17 (11): 435-438
Antikoagulacná liecba

(Čítať ďalej... | 1193 bajtov | Skóre: 5)


Abstrakt: Trombotické komplikácie pri syndróme lepivých do?tičiek
Poslal: ornst v 20.01.2018 16:05 (4865 krát čítané)
Téma tromboembolia
Trombotické komplikácie pri syndróme lepivých do?tičiek

Lucia Stančiaková, Miroslava Dobrotová, Jela Ivanková, Pavol Hollý, Peter Kubisz, Ján Sta?ko
Interná med. 2017; 17 (12): 467-471
tromboembolia

(Čítať ďalej... | 1185 bajtov | Skóre: 5)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
20. January
· Apixaban ji? více ne? dva roky dostupný v léčbě ?ilní trombembolické nemoci
· Pagetův-Schrötterův syndrom
· Léčba star?ích a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukemií
· Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií
· Studie SURVET - nový pohled na prevenci recidivy ?ilního tromboembolismu
· Transfuze a hematologie dnes 3/2017
19. May
· Atypický hemolyticko uremický-syndrom asoučasné názory na jeho léčbu
· XXIV. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze
16. May
· Novinky v léčbě mnohočetného myelomu
· Mana?ment pacientov s chronickou myeloickou leukémiou
· Klasifikácia a diagnostika indolentných B-bunkových neoplázií
19. December
· Perioperačný mana?ment nových perorálnych antikoagulancií
· Starostlivosť o hemoglobinopatie v Slovenskej republike
· História diagnostiky a liečby mnohopočetného myelómu na Slovensku
· Imunotolerančná liečba pacientov s vrodenou hemofíliou A a inhibítorom
· Cirhóza pečene - reverzibilný a trombofilný stav
· Chronická trombembolická pľúcna hypertenzia - ktorí pacienti sú rizikoví?
· Diagnostika a liečba získanej aplastickej anémie
· Pou?itie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou
· Nádorové ochorenie a trombóza
· Anémie, malária a utečenecká kríza
04. July
· Transfuziologie a hematologie dnes 2/2015
08. November
· prečítajte si...
· prečítajte si...
· prečítajte si...
22. October
· prečítajte si...
· prečítajte si...
· prečítajte si...
· prečítajte si...
· prečítajte si...
04. October
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si..
· Prečítajte si...
31. May
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
21. April
· JE PROTIDO?TIČKOVÁ LIEČBA V?DY ÚČINNÁ?

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.36 sekund