oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 80 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Lekárska genetika

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Prevzaté: Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov
Poslal: ornst v 01.01.2014 12:15 (3062 krát čítané)
Téma Lekárska genetika
Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

Autori
Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Mgr. Zuzana Poljak, PhD.

Bratislava, SAP 2011, 123 s., ISBN 978-80-8095-069-9

Lekárska genetika

(Čítať ďalej... | 1347 bajtov | Prevzaté | Skóre: 1)


Prevzaté: Epigenetika - ako vý?iva ovplyvňuje na?e gény
Poslal: ornst v 30.09.2012 14:09 (3817 krát čítané)
Téma Lekárska genetika
Epigenetika - ako vý?iva ovplyvňuje na?e gény

Odvysielala STV2 - Utorok 25.9.2012 20:00
Repríza: Streda 26.9.2012 13:40

Dokumentárny film
Spolková republika Nemecko 2009, slovenský dabing

Prečo sa zni?uje priemerný pubertálny vek dievčat ? Prečo sa neustále zvy?uje výskyt srdcového infarktu, rakoviny a cukrovky? Nesúvisí to snáď okrem na?ej stravy aj s jej obalmi, napríklad v?ade prítomnými plastmi? Vedci odhalili indikácie, ?e na?a strava ovplyvňuje na?e gény.

Lekárska genetika

(Čítať ďalej... | 1658 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: EPIGENETIKA
Poslal: ornst v 30.09.2012 10:15 (3294 krát čítané)
Téma Lekárska genetika
EPIGENETIKA PRINÁ?A PREKVAPUJÚCE POZNATKY

DNA má pevnú základnú ?truktúru - 46 chromozómov a 26 tisíc génov - ale vedci sa domnievajú, ?e to je len jeden element zlo?itej ?truktúry bunkovej genetiky. V základnej ?truktúre bunky sa nachádza 3,2GB informácií. A celé ľudstvo má 99,9 %-nú zhodu genetických informácií, ale ich výraz vo vonkaj?om prejave (fenotyp), v látkovej výmene a v náklonnosti na choroby ukazuje nekonečnú rozmanitosť.
Lekárska genetika

(Čítať ďalej... | 1266 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Príspevky: Gén p53
Poslal: ornst v 08.03.2007 21:30 (7077 krát čítané)
Téma Lekárska genetika
Gén p53 zaraďujeme medzi tzv. Tumor - supresorové gény. Tumor - supresorové gény (antionkogény alebo recesívne gény) sú dôle?ité gény, ktoré kódujú proteíny, ktoré majú na rozdiel od proteínov onkogénov, antiproliferačné účinky (proliferácia - novotvorba buniek), podporujú diferenciáciu a v niektorých prípadoch sú schopné iniciovať apoptózu. V ka?dej somatickej bunke a nachádza pribli?ne 40 tumor - supresorových génov. Pokiaľ dôjde k po?kodeniu, teda k mutácií týchto génov, menia sa a pôsobia ako onkogény. Aby sa stali tumorgénnymi, musia byť mutované obe ich alely, preto aj názov recesívne onkogény. Tumor - supresorové gény pôsobia ako inhibítory cyklín/Cdk komplexu, teda sú schopné zastaviť a zablokovať bunkový cyklus.
Lekárska genetika

(Čítať ďalej... | 3761 bajtov | Príspevky | Skóre: 4)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund