oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 174 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: ODPORUCANIA SHaTS

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

GUIDELINES: Diagnostický postup pri podozrení na hemoglobinopatiu
Poslal: ornst v 03.01.2015 08:47 (4662 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Diagnostický postup pri podozrení na hemoglobinopatiu

Doc.MUDr.Viera Fábryová,CSc.

Guidelines upravené podľa odporúčania WHO, ENERCA (European Network for Rare and Congenital Anaemias) a TIF (Thallassaemia International Federation)

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1213 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


GUIDELINES: Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 26.01.2014 10:03 (3631 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu

vypracovaných Českou myelómovou skupinou, Myelómovou sekciou Českej hematologickej spoločnosti a Slovenskej myelómovej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu.
ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1567 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


GUIDELINES: Doporučenia pre diagnózu a liečbu esenciálnej trombocytémie
Poslal: ornst v 01.09.2013 15:57 (4382 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Doporučenia pre diagnózu a liečbu esenciálnej trombocytémie

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Prof. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, CSc.

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 930 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 4)


GUIDELINES: STRATÉGIA LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV
Poslal: ornst v 24.05.2011 20:05 (4337 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
STRATÉGIA LIEČBY MALÍGNYCH LYMFÓMOV

Princípy klasifikácie, diagnostiky a liečby malígnych lymfómov
Lymfómová skupina Slovenska
2. doplnené a prepracované vydanie - marec 2011

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1065 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


GUIDELINES: MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM
Poslal: ornst v 06.02.2011 19:43 (4975 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM
?TANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY

MUDr. Eva Demečková
Klinika hematologie a transfuzilologie, LF UK, SZU a UN Bratislava

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 593 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 5)


GUIDELINES: AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA
Poslal: ornst v 03.02.2011 21:03 (4894 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA - ?TANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY

MUDr.Eva Demečková
Klinika hematologie a transfuzilologie, LF UK, SZU a UN Bratislava

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1109 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 5)


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s hemofíliou a inými vrodenými
Poslal: ornst v 30.06.2009 09:11 (3013 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami


Vestník MZd SR čiastka 24/2009,

26. marca 2009
Číslo: 03330/2009 - OZS

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slu?bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor?ích predpisov vydáva toto odborné usmernenie:

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1064 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES: ?TANDARDNÉ POSTUPY PRE LIEČBU HEMOFÍLIE
Poslal: ornst v 18.10.2008 09:50 (7716 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
NÁRODNÉ ?TANDARDNÉ POSTUPY PRE LIEČBU HEMOFÍLIE A INÝCH VRODENÝCH KOAGULOPATIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

National guidelines for the treatment of haemophilia and related inherited bleeding disorders in Slovakia

ANGELIKA BÁTOROVÁ1, DENISA JANKOVIČOVÁ1, MÁRIA ?ARNOVIČANOVÁ2, EVA BUBANSKÁ3, JÁN LAZÚR4, ERIKA ?VORCOVÁ5, KAMILA TREBUOOVÁ6, MIROSLAV ?IMEK7 ZA SLOVENSKÚ HEMOFILICKÚ PRACOVNÚ SKUPINU SHATS SLS

(Z 1Národného hemofilického centra, Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZÚ a FNsP v Bratislave, pracovisko Antolská 11, Petr?alka, prednosta doc. MUDr. M. Mistrík, PhD., 2Hematologického oddelenia, Regionálneho centra hemostázy a trombózy, FNsP F.D. Roosvelta, Banská Bystrica, prednosta MUDr. A. Wild, 3Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZÚ v DFNsP Banská Bystrica, prednosta doc. MUDr. E. Bubanská, PhD., 4Hematologickej ambulancie 4. internej kliniky LF UJP? a FN LP, Rastislavova, Ko?ice, prednosta prof. MUDr. I. Tkáč, PhD., 5Kliniky hematológie a onkohematológie LF UJP? a FN LP, pracovisko SNP 1, Ko?ice, prednostka prof. MUDr. E. Tóthová, PhD., 6II. Kliniky detí a dorastu DFN, SNP 1, Ko?ice, prednosta doc. MUDr. M. Kuchta, PhD., mim. prof. a 7HTO FNsP, Nitra, prednosta MUDr. M. ?imek, PhD.)

stiahnuť guideline

ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 4122 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 1.36)


GUIDELINES: RACIONÁLNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA HEMOCHROMATÓZY
Poslal: ornst v 18.07.2008 03:49 (9042 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
40. Metodický list racionálnej farmakoterapie
?TANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 10 December 2006 Číslo 3 - 4

RACIONÁLNA DIAGNOSTIKA A LIEČBA HEMOCHROMATÓZY

Autori
Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., 3. interná klinika LF UK, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Jarču?ka, PhD., 4. interná klinika LF UPJ?, Ko?ice
Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., ÚFKF SZU a NCMCH, Bratislava


ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1453 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 3.25)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.16 sekund