oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 197 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Pacienti - lymfóm

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

Nový liek proti rakovine
Poslal: ornst v 29.03.2008 04:11 (9643 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
U? v najbli??ích mesiacoch by sa mal v Česku začať testovať nový liek proti rakovine.
Preparát, ktorý by mal liečiť predov?etkým zhubné ochorenie lymfatických uzlín, budú po prvýkrát skú?ať na ľuďoch. Výskumu sa podrobia českí pacienti. Testy by v?ak mohli byť prístupné aj pre slovenských pacientov. Zaplatiť si ich v?ak budú musieť sami.
Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 1668 bajtov | Skóre: 3.28)


Brožúra: DIAGNÓZA NE-HODGKINOV LYMFOM
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:53 (9057 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Informace pro pacienty a jejich blízké
MUDr. Ingrid Vá?ová
MUDr. Lenka ?mardová
Mgr. Libu?e Kalvodová
MUDr. Milan Navrátil
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Lékařské fakulty Masarykovy univerzity FN Brno

Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 720 bajtov | Brožúra | Skóre: 2)


Brožúra: DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:49 (4941 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Informace pro pacienty a jejich blízké
MUDr. Lenka ?mardová
Mgr. Libu?e Kalvodová
Prof. MUDr. Jirí Vorlícek, CSc.
MUDr. Zdenek Král, CSc.
INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Lékarské fakulty Masarykovy univerzity FN Brno

Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 930 bajtov | Brožúra | Skóre: 3)


Prevzaté: Hodgkinova choroba a non Hodgkinský lymfom
Poslal: ornst v 03.04.2007 23:23 (3954 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Dříve smrtelné onemocnění nyní doká?eme s úspěchem ve vysokém procentu zcela vyléčit.
Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 675 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Brožúra: Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem
Poslal: ornst v 16.03.2007 17:48 (3368 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Jedním ze základních předpokladů úspě?ného vyře?ení jakéhokoli problému je týmové odhodlání jej vyře?it. Úspě?ná léčba nádorového onemocnění mů?e být takovým příkladem.

Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 1421 bajtov | Brožúra | Skóre: 0)


Príspevky: Lymfóm - príznaky ochorenia
Poslal: ornst v 15.03.2007 21:40 (31930 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Príznaky (symptómy) ochorenia lymfomom
Lymfómy sa mô?u vyskytnúť na rôznych miestach tela, a preto bývajú ich príznaky veľmi rozdielne. Mô?eme ich rozdeliť na príznaky miestne, ktoré sú spôsobené postihnutím konkrétneho orgánu lymfómom alebo systémové, ktorými telo reaguje na prítomnosť ochorenia.

Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | 4270 bajtov | Príspevky | Skóre: 3.93)


Príspevky: Medzinárodná charta práv pacientov s lymfómom
Poslal: ornst v 05.03.2007 22:00 (3995 krát čítané)
Téma Pacienti - lymfóm
Ratifikovaná členmi lymfómovej koalície v júni 2006


Pacienti - lymfóm

(Čítať ďalej... | Príspevky | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.14 sekund