oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 177 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Slovenský hematolologický portál: Guidelines

Hľadať články na túto tému:   
[ Návrat domov | Vybrať novú tému ]

GUIDELINES: Slovenské odporúčania pre mana?ment pacientov s chronickou myelocytovou leukémio
Poslal: ornst v 04.05.2018 15:01 (3553 krát čítané)
Téma Guidelines
Slovenské odporúčania pre mana?ment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD
Klinika hematológie a transfuziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
MUDr. Eva Miku?ková, PhD.2, MUDr. Ľudmila Demitrovičová2
Klinika onkohematológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.3, MUDr. Emília Flochová, PhD.3,
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Natália ?tecová4, MUDr. Tomá? Guman, PhD.4
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Ko?ice
Guidelines

(Čítať ďalej... | 1763 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


Prevzaté: Trombofílie
Poslal: ornst v 01.12.2012 14:48 (3826 krát čítané)
Téma Guidelines
Trombofílie

MUDr. Miloslava Matý?ková, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3
Gesce: odborná společnost hematologická

Guidelines

(Čítať ďalej... | 843 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Splenomegalie
Poslal: ornst v 01.12.2012 14:44 (3864 krát čítané)
Téma Guidelines
Splenomegalie

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3
Gesce: odborná společnost hematologická

Guidelines

(Čítať ďalej... | 609 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Chronická lymfatická leukémie
Poslal: ornst v 01.12.2012 14:39 (3533 krát čítané)
Téma Guidelines
Chronická lymfatická leukémie

MUDr. Tomá? Papajík, CSc., MUDr. Jana Vondráková, Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3
Gesce: odborná společnost hematologická

Guidelines

(Čítať ďalej... | 778 bajtov | Prevzaté | Skóre: 3)


Prevzaté: Anémie u chronických nemocí
Poslal: ornst v 01.12.2012 14:33 (3552 krát čítané)
Téma Guidelines
Anémie u chronických nemocí

Prof. MUDr. Vlastimil ?čudla

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3
Gesce: odborná společnost hematologická

Guidelines

(Čítať ďalej... | 836 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Autoimunní hemolytická anémie
Poslal: ornst v 01.12.2012 14:28 (3482 krát čítané)
Téma Guidelines
Autoimunní hemolytická anémie

MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3
Gesce: odborná společnost hematologická

Guidelines

(Čítať ďalej... | 914 bajtov | Prevzaté | Skóre: 4)


GUIDELINES: Myelodysplastický syndrom
Poslal: ornst v 11.06.2011 08:34 (3779 krát čítané)
Téma Guidelines
Myelodysplastický syndrom
DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Autor: MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Gesce: odborná společnost hematologická

Guidelines

(Čítať ďalej... | 1116 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


GUIDELINES: Racionálna liečba chronických ne?pecifických zápalov čreva
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:42 (3341 krát čítané)
Téma Guidelines
43. Metodický list racionálnej farmakoterapie
?TANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 11 Október 2007 Číslo 5 - 6

Racionálna liečba chronických ne?pecifických zápalov čreva

Autori
MUDr. M. Gregu?, NZZ Gastroenterologické a hepatologické oddelenie, Nitra (časti: 1 Úvod, A. Morbus Crohn)
Doc. MUDr. M. Huorka, CSc., 1. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava (časť B. Ulcerózna kolitída)
Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD., 1. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava (časť B. Ulcerózna kolitída)

stiahnuť metodický list
Guidelines

(Čítať ďalej... | GUIDELINES | Skóre: 0)


GUIDELINES: Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:38 (3702 krát čítané)
Téma Guidelines
45. Metodický list racionálnej farmakoterapie
?TANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 12 Január 2008 Číslo 1 - 2

Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii

Autori
doc. MUDr. Ľ. Skladaný, PhD., Interné oddelenie NsP FDR, Banská Bystrica
doc. MUDr. P. Jarču?ka, PhD., 1. interná klinika, FNLP a LF UPJ?, Ko?ice
doc. MUDr. ?. Hru?ovský, PhD., Dr. SVS, mim. profesor, 1. interná klinika SZU a Dérerovej FNsP, Bratislava
MUDr. M. Oltman, PhD., Gastroenterologická klinka SZU a FNsP CM, Bratislava

stiahnuť metodický list
Guidelines

(Čítať ďalej... | GUIDELINES | Skóre: 0)


GUIDELINES: Racionálna diagnostika a liečba celiakie
Poslal: ornst v 08.08.2009 21:28 (4542 krát čítané)
Téma Guidelines
46. Metodický list racionálnej farmakoterapie
?TANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP
Metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR
Ročník 13 Marec 2009 Číslo 1 - 2

Racionálna diagnostika a liečba celiakie

Autori
MUDr. Bo?ena Pekárková, GEA s.r.o., Trnava,
MUDr. Boris Pekárek, Interná klinika FN Trnava, Trnava
MUDr. Jarmila Kabátová, Súkromná detská gastroenetrologická ambulancia, Pie?ťany

stiahnuť metodický list
Guidelines

(Čítať ďalej... | GUIDELINES | Skóre: 0)


GUIDELINES: Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti
Poslal: ornst v 23.08.2008 11:08 (3193 krát čítané)
Téma Guidelines
Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Dole?al T., Hakl M., Kozák J., Kr?iak M., Lejčko J., Skála B., Sláma O., ?evčík P., Vorlíček J.

REMEDIA 19 6 2009

Metodické pokyny byly v tomto znění schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT ČLS JEP. - bude aktualizováno po schválení
Guidelines

(Čítať ďalej... | 965 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 4)


GUIDELINES: farmakoterapie akutní a chronické nenádorové bolesti
Poslal: ornst v 23.08.2008 11:03 (2913 krát čítané)
Téma Guidelines
Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Kolektiv autorů(v abecedním pořadí): Dole?al T., Hakl M., Kozák J., Kr?iak M., Lejčko J., Skála B., Sláma O., ?evčík P., Vorlíček J.

REMEDIA 14 3 2004

Metodické pokyny byly v tomto znění schváleny výbory odborných společností.- bude aktualizováno po schválení.
Guidelines

(Čítať ďalej... | 762 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hlada  Prehlad tém
· ODPORÚÈANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ÈASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahranièie
Èasopisy SK/CZ
Èasopisy zahranièie

  Osobnosti
Osobnosti súèasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ÈR)
· Zahranièné - EHA
· Zahranièné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Baxter

  Pre pacientov
· Málokrvnos
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavos
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Archív èlánkov
Tento blok zatiaľ nič neobsahuje.

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.16 sekund