oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Archív článkov
· Diskusné fórum
· Download
· Encyclopedie
· Hľadať
· Môj profil
· Návštevnosť
· Registrovaní užívatelia
· Témy
· Zaslať článok
· Zaujímavé odkazy

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  CELGENE

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomová skup.

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 520 hostí a 28 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
-


-


Nedostupnosť lieku Venofer
Poslal: ornst v 11.04.2014 13:19 (39 krát čítané)
Téma Hl.odborník pre hematol.
Priebežná informácia k lieku Venofer

Dňa 11.4.2014 prebehlo na MZ pod vedením generálneho riaditeľa Adama Hlôžku rokovanie v súvislosti s výpadkom dostupnosti liečiva VENOFER. Definitívne výstupy z rokovania budú dostupné vo forme zápisnice, ktorú rozošlem po jej obdržaní v budúcom týždni.
Súhrnom:

a) naďalej je v súčasnosti dostupný prípravok Ferinject so spoluúčasťou chorého, pričom o jej prípadnej refundácii v individuálnych a odôvodnených prípadoch rozhodne na základe žiadosti chorého jeho zdravotná poisťovňa.

b) aj v budúcnosti bude limitovaná dostupnosť liečiva Venofer, preto jeho využitie je potrebné vyhradiť pre vybranú skupinu chorých, ktorí nie sú vhodní na liečbu liečivom Ferinject (gravidita, detský vek, dialyzovaní,...).

Doc. MUDr. Martin Mistrík CSc.
Hlavný odborník pre hematológiu

Hl.odborník pre hematol.

(Čítať ďalej... | Skóre: 0)


Prevzaté: Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností
Poslal: ornst v 26.03.2014 12:50 (113 krát čítané)
Téma Myeloproliferatívne ochorenia
Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností

MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava

Onkológia, 2012; roč. 7(5): 328–332

Myeloproliferatívne ochorenia

(Čítať ďalej... | 1404 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Abstrakt: Myelodysplastický syndróm – klasifikácia a patofyziológia
Poslal: ornst v 23.03.2014 22:20 (123 krát čítané)
Téma Myelodysplastický syndrom
Myelodysplastický syndróm – klasifikácia a patofyziológia

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava

Onkológia, 2014; roč. 9(1): 39–44

Myelodysplastický syndrom

(Čítať ďalej... | 1660 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Chronická lymfocytová leukémia
Poslal: ornst v 23.03.2014 22:13 (131 krát čítané)
Téma Chronická lymfatická leuk.
Chronická lymfocytová leukémia – úvod
Onkohematologické repetitórium

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Katedra hematológie a transfúziológie LF SZU, Bratislava

Onkológia, 2014; roč. 9(1): 29–33
Chronická lymfatická leuk.

(Čítať ďalej... | 1397 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: EPIGENETICKÁ A INTEGRATÍVNA LIEČBA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU
Poslal: ornst v 23.03.2014 22:04 (90 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
EPIGENETICKÁ A INTEGRATÍVNA LIEČBA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU

Adriena Sakalová, Pavel Kotouček, Miroslav Hrianka, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Mikuláš Hrubiško, Martin Mistrík Zdenka Konečná, Dana Cholujová, Ján Sedlák, Braňo Czako

Interná med. 2014; 14 (1): 12-15
Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 2128 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY ZRIEDKAVÝCH ANÉMIÍ
Poslal: ornst v 23.03.2014 21:59 (119 krát čítané)
Téma Anémia
MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY ZRIEDKAVÝCH ANÉMIÍ

Viera Fábryová, Andrea Kollárová, Zuzana Laluhová-Striežencová, Michaela Macichová, Jana Netriová

Interná medicína 2014; 14 (1): 6-11
Anémia

(Čítať ďalej... | 957 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Abstrakt: Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy
Poslal: ornst v 23.03.2014 21:34 (94 krát čítané)
Téma Mnohopocetný myelóm
Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy
Souhrn doporučení 2013

Transfuze a hematologie dnes - supplementum, december 2013

Na vytvoření tohoto doporučení se podíleli členové 
České myelomové skupiny, Myelomové sekce ČHS
Hlavní autoři kapitol
Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., III. interní klinika - NRE, LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno

Mnohopocetný myelóm

(Čítať ďalej... | 2171 bajtov | Abstrakt | Skóre: 0)


Úhrada nekategorizovaných cytostatík ZP Dovera
Poslal: ornst v 08.03.2014 15:35 (131 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Na základe požiadavky hlavného odborníka
ZP Dôvera vydáva súhlas s úhradou cytostatík pre pacientov s hematologickými malignitami v ambulantnej starostlivosti s platnosťou od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 652 bajtov | Skóre: 0)


Povolenie na rituximab v liečbe MCL
Poslal: ornst v 08.03.2014 06:58 (95 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 200 balení lieku MabThera inj 1x500 mg a 200 balení lieku MabThera inj 2x100 mg v neregistrovanej indikácii na liečbu lymfómu z plášťových buniek (Mantle cell lymphoma) pre potreby zdravotníckych zariadení:
-->v Národnom onkologickom ústave Bratislava
-->v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava
-->na Klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
-->na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin
-->vo Východoslovenskom onkologickom ústave a.s. Košice
-->na Hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice
-->na Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
-->vo Fakultnej nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Platnost' povolenia: do 30.9.2014.

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 1306 bajtov | Skóre: 0)


Skupinové povolenie na Fortecortin
Poslal: ornst v 22.02.2014 16:47 (121 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 15.8.2014, na terapeutické použitie 7000 balení lieku Fortecortin tbl 20x4mg, Identifikačný kód: MD031
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povoľuje použitie 7000 balení lieku Fortecortin tbl 20x4 mg,
Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 807 bajtov | Skóre: 0)


Skupinové povolenie na hydroxyureu
Poslal: ornst v 22.02.2014 16:33 (191 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povoľuje použitie 5000 balení neregistrovaného lieku Hydroxyurea Medac cps, 100x500 mg od výrobcu Medac G.m.b.H., SRN, pre pacientov liečených na hematologických ambulanciách a pracoviskách, alebo v hematológom indikovaných prípadoch

Platnosť povolenia: do 31.8.2014. POZOR zmena identifikačného kódu: MD287.
Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 1156 bajtov | Skóre: 0)


GUIDELINES: Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu
Poslal: ornst v 26.01.2014 11:03 (271 krát čítané)
Téma ODPORUCANIA SHaTS
Súhrn odporúčaní pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu

vypracovaných Českou myelómovou skupinou, Myelómovou sekciou Českej hematologickej spoločnosti a Slovenskej myelómovej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu.
ODPORUCANIA SHaTS

(Čítať ďalej... | 1464 bajtov | GUIDELINES | Skóre: 0)


Skupinové povolenie na bendamustin pre NHL/CLL
Poslal: ornst v 26.01.2014 10:10 (203 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 180 balení lieku Levact plc ifo 5x100 mg, 150 balení lieku Levact plc ifo 5x25 mg a 120 balení lieku Levact plc ifo 20x25 mg v neschválených indikáciách

Platnost'povolenia: do 31.7.2014. Identifikačný kód: MD207, MD208 a MD209.

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 680 bajtov | Skóre: 5)


skupinové povolenie na liečbu ŽOK rFVII
Poslal: ornst v 10.01.2014 14:20 (180 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 380 balení lieku NovoSeven 1,0 mg (50 KIU) plv inj 1x1 mg+sol a 200 balení lieku NovoSeven 2,0 mg (100 KIU) plv inj 1x2 mg+sol v neschválenej indikácii
Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 716 bajtov | Skóre: 0)


skupinové povolenie na IntronA pri MPO
Poslal: ornst v 10.01.2014 14:16 (176 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 30.6.2014 na použitie interferonu Intron A v liečbe MPO v množstve 800 balení IntronA sol inj 1x1,2 ml/18 MU, kód MD022 a 120 balení IntronA sol inj 1x1,2 ml/30 MU, kód MD023
Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 1084 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA
Poslal: ornst v 05.01.2014 13:04 (251 krát čítané)
Téma Malígny lymfóm
WALDENSTRÖMOVA MAKROGLOBULINÉMIA – EPIDEMIOLÓGIA, ETIOPATOGENÉZA, DIAGNOSTIKA A TERAPIA

Prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc
Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 301–304

Malígny lymfóm

(Čítať ďalej... | 1354 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov
Poslal: ornst v 01.01.2014 13:15 (217 krát čítané)
Téma Lekárska genetika
Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

Autori
Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Mgr. Zuzana Poljak, PhD.

Bratislava, SAP 2011, 123 s., ISBN 978-80-8095-069-9

Lekárska genetika

(Čítať ďalej... | 1272 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Skupinové povolenie na použitie neregistrovaných cytostatík
Poslal: ornst v 22.12.2013 10:21 (223 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

Povolenie na terapeutické použitie neregistrovaných cytostatík

platnosť povolenia do 30.6.2014

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 865 bajtov | Skóre: 0)


Skupinové povolenie na fibrinogen
Poslal: ornst v 20.12.2013 21:39 (182 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 30.6.2014 na použitie neregistrovaného lieku Haemocompletan P 1g, Identifikačný kód: MD037

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 603 bajtov | Skóre: 0)


Skupinovépovolenie na bendamustin pre MM
Poslal: ornst v 20.12.2013 21:33 (181 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 150 balení lieku Levact plc ifo 5x100 mg, 150 balení lieku Levact plc ifo 5x25 mg a 100 balení lieku Levact plc ifo 20x25 mg v neschválených indikáciách


Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 631 bajtov | Skóre: 0)


skupinové povolenie na Roferon A pre MPO
Poslal: ornst v 20.12.2013 21:24 (215 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
MZd SR vydáva

skupinové povolenie s platnosťou do 30.6.2014 na použitie 9360 balení lieku Roferon A sol inj 1x3 MU/0,5 ml v neregistrovaných indikáciach v liečbe MPO
kód lieku MD232

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 1108 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE
Poslal: ornst v 07.12.2013 20:36 (223 krát čítané)
Téma Transfuziológia
REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE

PETER SÝKORA, Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie FiF UCM, Trnava
FILOZOFIA 67, 2012, No 1, p. 1

Biomedicínske donorstvo je darovanie ľudských buniek, tkanív a orgánov pre potreby transplantácie alebo biomedicínskeho výskumu.

Cieľom nášho príspevku je ukázať, že možno navrhnúť nový konceptuálny rámec biomedicínskeho darcovstva, ktorý sa bude opierať o rekonceptualizovaný pojem altruizmu zahŕňajúci aj reciprocitu.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2118 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Poslal: ornst v 04.12.2013 22:10 (347 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Nová publikácia

Viera Fábryová, Daniela Cupaníková, Klára Sviteková

Dňa 3.12.2013 sa uskutočnila v hoteli ABBA v Bratislave prezentácia vyššie uvedenej publikácie z oblasti hematológie a transfúziológie.
Knižku vydalo vydavateľstvo SAMEDI v reprezentačnej forme. Sponzormi boli Všeobecná zdravotná poisťovňa, Komunálna poisťovňa, firma Mondi SCP, Novartis a Johnson a Johnson.
Slovenský Červený kríž sa ju rozhodol zadarmo distribuovať vo vlastnej réžii všetkým darcom krvi, ďalšia časť nákladu sa bude distribuovať do hematologicko-transfúziologických ambulancií, príp. do spoločenských organizácií.
Vďaka pozoruhodnému nákladu publikácie 50 000 kusov možno očakávať, že knižka sa dostane do širokého okruhu čitateľov, čím sa zvýši nielen povedomie o tejto významnej oblasti medicíny, ale rozšíri aj rady darcov krvi.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 2763 bajtov | Skóre: 0)


Národný register darcov kostnej drene
Poslal: ornst v 23.11.2013 17:24 (285 krát čítané)
Téma Transplantácia krvotvornýc
Vážení kolegovia,

vzhľadom na zvýšený záujem ľudí prihlásiť sa do registra darcov kostnej drene (registra darcov krvotvorných buniek, ktorý t.č. zahrňuje už 5 000 jedincov) z rôznych častí Slovenska, obraciam sa na Vás v súlade so stanoviskom výboru HaTS SLS so žiadosťou o spoluprácu.
Transplantácia krvotvornýc

(Čítať ďalej... | 1294 bajtov | Skóre: 0)


P-PT-INR
Poslal: ornst v 23.11.2013 10:57 (353 krát čítané)
Téma Antikoagulacná liecba
marianerika napísal: "Dobry den.Mám absolvovat kolonoskopiu pre nafukovanie a v rámci prípravy som mal robene odbery.Bral som anopyrin 100 mg.t c 5dní nie hodnota P-PT ratio bola v norme 0.99 ale hodnota P-PT-INR bola Len 0.99 norma/2-3.5/Je to normalne?

Odpoveď:
"
Antikoagulacná liecba

(Čítať ďalej... | 745 bajtov | Skóre: 0)


Transfusion Evidence Library - volný prístup
Poslal: ornst v 05.11.2013 22:04 (296 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Nová online databáza literatúry pre transfúzne lekárstvo Transfusion Evidence Library je od teraz až do konca novembra dostupná na bezplatné vyskúšanie.

Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1252 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ
Poslal: ornst v 05.11.2013 17:56 (757 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika pre detí a dorast Lekárskej fakulty UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
Pediatria pre prax, 2007; 3: 164–167

Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1250 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Lenalidomid v liečbe MDS - skupinové povolenie
Poslal: ornst v 19.10.2013 19:09 (290 krát čítané)
Téma Skupinové povolenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
povol'uje použitie 120 balení lieku Revlimid cps 21x10 mg v neregistrovanej indikácii na liečbu MDS pre potreby zdravotníckych zariadení

Platnost' povolenia: do 15.4.2014. Identifikačný kód: MD204.

Skupinové povolenia

(Čítať ďalej... | 701 bajtov | Skóre: 0)


Prevzaté: Whippleova choroba
Poslal: ornst v 18.10.2013 22:17 (350 krát čítané)
Téma Klinická hematológia
Nediagnostikovaná Whippleova choroba s letálnym koncom

Daniel Farkaš, Marián Švajdler ml., Silvia Farkašová Iannaccone, Peter Labaj

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, SLaPA pracovisko Košice, Oddelenie patológie UN LP Košice, Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Košice

Československá Patologie 2013; 49(2): 95–98

Whippleho choroba je zriedkavé infekčné ochorenie postihujúce predovšetkým belochov stredného veku, ktoré sa prejavuje črevnými a/alebo len mimočrevnými príznakmi a ktoré je zapríčinené grampozitívnym mikroorganizmom Tropheryma whipplei. Úbytok hmotnosti je univerzálnym nálezom, dve tretiny pacientov stratia 20% už (v priemere) 4 roky pred stanovením správnej diagnózy. Každý druhý pacient má intermitentné subfebrility a nočné potenie, časté je zväčšenie (periférnych a mezenteriálnych) lymfatických uzlín
Klinická hematológia

(Čítať ďalej... | 1805 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


Prevzaté: O bezkrevní medicíně
Poslal: ornst v 12.10.2013 22:23 (315 krát čítané)
Téma Transfuziológia
Bezkrevní medicína

V první polovině 20. století transfúzní technologie pokročily natolik, že se transfuze začala v léčbě pacientů rutinně používat. Ale v posledních několika desetiletích začali někteří lékaři popularizovat chirurgii bez použití transfuze krve.
Transfuziológia

(Čítať ďalej... | 1040 bajtov | Prevzaté | Skóre: 0)


  
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Hladať  Prehlad tém
· ODPORÚČANIA
· ATLAS HEMATOLÓGIE
· KNIHY A ČASOPISY
· KLIN. HEMATOLÓGIA
· HEMATOONKOLÓGIA
· LYMFOPROLIFERÁCIE
· MYELOPROLIFERÁCIE
· MYELODYSPLÁZIE
· HEMOST. A TROMB.
· IMUNOHEMATOLÓGIA
· TRANSFUZIOLÓGIA
· LABORAT. MEDICÍNA
· LEKÁRSKA GENETIKA
· LIEKY V HEMATOL.
· LEGISLATIVA

  Encyklopedie

  Literatúra
Knihy SK/CZ
Knihy zahraničie
Časopisy SK/CZ
Časopisy zahraničie

  Osobnosti
Osobnosti súčasnosti
Osobnosti z histórie

  Odborné akcie
· Domáce (SR a ČR)
· Zahraničné - EHA
· Zahraničné - ASH
· Školenia a kurzy SZU
· Školenia a kurzy
· Materiály z prednášok

  Pre pacientov
· Málokrvnosť
· Leukémia
· Lymfómy
· Myelóm
· Krvácavosť
· Trombóza
· Transplantácia
· Chemoterapie

  SHZ

  CML life

  Diskusia pacientov
· Fórum pacientov
· Príspevky pacientov

  Diskusia lekárov
· Fórum lekárov

  Archív článkov
12. October
· O bezkrevní medicíně
· Dějiny hematologie a krevní transfuze
· Lieky v hematologii
07. October
· Skupinové povolenie na liečbu MCL rituximabom
06. October
· GRAVIDITA A HEMOSTÁZA – PREVENCIA A LIEČBA PORÚCH
· Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL)
· Klinické a biologické prognostické 
faktory u maligních lymfomů
20. September
· Antifosfolipidový syndróm
· ProC global - screening systému proteinu C
16. September
· Zákon 160/2013 Z.z.
12. September
· Laboratórne vyšetrenia pri podozrení na céliakiu
01. September
· Doporučenia pre diagnózu a liečbu esenciálnej trombocytémie
17. August
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
· Skupinové povolenie na liečbu NHL/CLL bendamustinom
15. August
· Postavení hepcidinu v diagnostice a léčbě anémií
11. August
· Súhlas s úhradou cytostatík - ZP UNION
· Skupinové povolenie na Fortecortin
08. August
· Skupinové povolenie - Hydroxyurea
01. August
· Prečítajte si...
· skupinové povolenie na liečbu Campath pri B-CLL
29. July
· Hemosáza a trombóza
· Laboratórna medicína
28. July
· Knihy a časopisy s hematologickou témou
27. July
· Klinická hematológia
· Lymfoproliferatívne ochorenia
· Odporúčania na diagnostiku a liečbu
· Prečítajte si...
26. July
· Tromboembolická choroba
· Prečítajte si...
25. July
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
09. July
· Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transpl
· prečítajte si...
04. July
· Skupinové povolenie na liečbu MPO interferonom
· skupinové povolenie na liečbu ŽOK rfVIIa
· skupinové povolenie na použitie neregistrovaných cytostatík
· Skupinové povolenie na bendamustin v liečbe myelomu
· Skupinové povolenie - Haemocompletan
30. June
· Patofyziológia červených a bielych krviniek a koagulácie
28. June
· Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v škále vyšetrovacích metód pečene
19. June
· prečítajte si...
30. May
· Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme
27. April
· D-dimer a jeho úloha v diagnostike
21. April
· Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu
· Biologická liečba chronickej myelocytovej leukémie
· Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu
07. April
· Prečítajte si...
· Prečítajte si...
03. April
· povolenie na liečbu MDS 5q- Revlimidom

Staršie články

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.34 sekund