oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 159 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Posted on 04.12.2013 21:10
Topic: Transfuziológia

Kniha o krvi pre darcov a pacientov
Nová publikácia

Viera Fábryová, Daniela Cupaníková, Klára Sviteková

Dňa 3.12.2013 sa uskutočnila v hoteli ABBA v Bratislave prezentácia vy??ie uvedenej publikácie z oblasti hematológie a transfúziológie.
Kni?ku vydalo vydavateľstvo SAMEDI v reprezentačnej forme. Sponzormi boli V?eobecná zdravotná poisťovňa, Komunálna poisťovňa, firma Mondi SCP, Novartis a Johnson a Johnson.
Slovenský Červený krí? sa ju rozhodol zadarmo distribuovať vo vlastnej ré?ii v?etkým darcom krvi, ďal?ia časť nákladu sa bude distribuovať do hematologicko-transfúziologických ambulancií, príp. do spoločenských organizácií.
Vďaka pozoruhodnému nákladu publikácie 50 000 kusov mo?no očakávať, ?e kni?ka sa dostane do ?irokého okruhu čitateľov, čím sa zvý?i nielen povedomie o tejto významnej oblasti medicíny, ale roz?íri aj rady darcov krvi.


Zámerom autoriek pri písaní knihy bolo odpovedať na mnohé otázky bezpríspevkových darcov krvi týkajúce sa darovania, spracovania a vy?etrenia krvi, ako aj jej vyu?itia v hemoterapii. Taktie? mali v úmysle podporiť dne?ný trend zblí?enia lekára a pacienta, prispieť ku zvý?enej informovanosti pacientov prístupným spôsobom o ich chorobách, aby sa mohli aktívnej?ie podieľať na liečbe (integrovaná medicína).
Táto my?lienka sa stretla s neobvyklým záujmom nielen zo strany darcov a pacientov, ale aj lekárov, čo svedčilo o tom, ?e podobná publikácia tu u? dávno chýbala. Knihu tvorí 12 kapitol. Prvé kapitoly sa zaoberajú informáciami o zlo?ení a funkciách krvi, o histórii darcovstva a? do vzniku dne?nej modernej transfúznej slu?by, ktorú na Slovensku predstavuje Národná transfúzna slu?ba SR s pomocou Slovenského Červeného krí?a.
V ďal?ích kapitolách sa rozoberajú rôzne formy darovania krvi, význam dotazníka darcov, príprava transfúznych liekov, vy?etrenie infekčných parametrov na minimalizovanie rizika krvou prenosných chorôb a základné informácie o vy?etreniach krvných skupín. V publikácii je prístupným spôsobom spracovaná aj problematika hemolytickej choroby plodu a novorodenca a autoimunitnej hemolytickej anémie. Kapitoly o krvných bankách a hemoterapii informujú o význame jednotlivých transfúznych liekov a o ich príprave pred podaním pacientovi. V záverečných kapitolách autorky predstavujú problematiku kmeňových buniek ako aj vývoj umelej krvi.

Publikácia má 72 strán, je doplnená príbehmi darcov a pacientov, aktuálnym dotazníkom darcov, odpoveďami na ich najčastej?ie otázky, obrázkovou prílohou, priestorom pre poznámky darcu o dátumoch darovania, liečbe ?elezom, vitamínmi a podobne.


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Transfuziológia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Transfuziológia:
Transfúzia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.11 sekund