oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 170 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV
Posted on 29.01.2007 23:21
Topic: Transfuziológia


CERTIFIKAČNÝ ?TUDIJNÝ PROGRAM PRE CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ

ZABEZPEČOVANIE KVALITY TRANSFÚZNYCH LIEKOV


Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky    Ročník 53

Osobitné vydanie             júl 2005

a) Charakteristika certifikačnej prípravy

Predmetom certifikovanej pracovnej činnosti je zabezpečenie kvality transfúznych liekov, vytvorenie a koordinácia systému kvality na transfúznom pracovisku, ktoré zabezpečuje, aby ka?dá jednotka (?ar?a) krvi alebo transfúzneho lieku bola:
• testovaná ak je odobratá pre akýkoľvek účel pou?itia,
• spracovaná, pripravená a označená podľa platných predpisov a hodnotená podľa platného systému zabezpečenia kvality,
• zaevidovaná, dokumentovaná a označená v súlade s danými smernicami,
• uchovávaná a distribuovaná podľa systému zabezpečenia kvality a v súlade s platnými zákonmi.

Smernice EÚ minimálnu dĺ?ku certifikačného ?túdia v tejto certifikovanej pracovnej činnosti nestanovujú.

Dĺ?ka trvania certifikačného ?túdia v SR na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie MZ SR na ďal?ie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zo dňa 10. 5. 2005 je 1 rok.

b) Podmienky na získanie certifikátu

• farmaceut so ?pecializáciu v niektorom zo ?pecializačných odborov lekárenstvo, farmaceutická technológia alebo farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov, alebo
• iný zdravotnícky pracovník s vysoko?kolským vzdelaním so ?pecializáciou v odbore vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, alebo
• laborant s vysoko?kolským vzdelaním so ?pecializáciou v odbore vy?etrovacie metódy v hematológii a transfuziológii a
• jednoročná odborná prax na pracovisku Národnej transfúznej slu?by (NTS) SR, alebo na transfuziologickom pracovisku nemocnice.

c) Obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov

Teoretické poznatky
• systém zabezpečenia kvality na transfúznom pracovisku vrátane dokumentácie a auditov,
• zásady správnej výrobnej praxe v transfúznej slu?be, po?iadavky na kvalitu a bezpečnosť krvi a krvných liekov z nej pripravených podľa národných a medzinárodných predpisov,
• metódy hodnotenia kvality transfúznych liekov,
• podmienky pre spracovanie a uchovávanie humánnej krvi, plazmy a transfúznych liekov,
• systém spätného dohľadania údajov o darcoch alebo príjemcoch,
• monitorovanie kvality a vedomosti potrebné na vybavenie transfúzneho pracoviska spĺňajúceho zákonné po?iadavky.

Praktické zručnosti
- označovanie a uchovávanie transfúznych liekov,
- metódy spracovania odobratej krvi a plazmy,
- praktická príprava jednotlivých druhov transfúznych liekov a to: v?etky druhy prípravkov z erytrocytov, v?etky typy prípravkov z plazmy a trombocytov - spolu 50 prípravkov,
- praktické ovládanie a zabezpečenie funkčnosti prístrojov a zariadení - 10,
- kontrolné mikrobiologické metódy a ich vyu?iti pri monitorovaní kvalita v transfúziológii - 50 hodnotení,
- vyhotovenie a vedenie dokumentácie - hygienický a sanitačný re?im, systém auditov, príručka kvality pracoviska - 20 rôznych noriem a dokumentov,
- ?tatistické vyhodnotenie a spracovanie výsledkov kontroly kvality transfúznych liekov - 20.

Ak uchádzač pracuje v odberovom centre musí časť odbornej praxe vykonať v transfuziologickom (spracovateľskom) centre v trvaní minimálne 2 mesiacov.

Vzorový program bol:
• odsúhlasený pracovnou skupinou Akreditačnej komisie MZ SR na ďal?ie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre kategóriu lekár dňa 29. 4. 2005,
• predlo?ený a odsúhlasený Akreditačnou komisiou MZ SR na ďal?ie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov dňa 10. 5. 2005,
• schválený MZ SR dňa 11. 7. 2005.


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Transfuziológia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Transfuziológia:
Transfúzia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 2
hlasov: 1


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlačRe: eeif (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 28.04.2009 07:26
(O užívateľovi )
female viagra cre

Čítať zvyšok komentára...Re: dzriidukzuo (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 25.04.2009 18:20
(O užívateľovi )
cheap viagra cialis [www.alonso-craciun.com] gener

Čítať zvyšok komentára...Re: kkhe (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.06.2009 00:02
(O užívateľovi )
buy online cialis [www.sharpenedges.com] cialis levi

Čítať zvyšok komentára...Re: lhjxe (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 21.04.2009 06:34
(O užívateľovi )
viagra alternatives [www.alexreshuan.com] levitrabuy

Čítať zvyšok komentára...Re: yaxhiaiuxk (Skóre: 1)
kým: modulaer v 28.06.2009 16:57
(O užívateľovi )
viagra cialis levitra [www.moonlightmileblog.co

Čítať zvyšok komentára...Re: upuuzbwu (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 22.04.2009 21:51
(O užívateľovi )
cialis free sample [www.diversityjdmba.com] cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: oimfqwiy (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 23.04.2009 21:45
(O užívateľovi )
Čítať zvyšok komentára...Re: aowbdsa (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 29.04.2009 13:31
(O užívateľovi )
pen

Čítať zvyšok komentára...Re: inhs (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 30.04.2009 21:31
(O užívateľovi )
cialis levitra viagra vs vs [www.uconnhuskyhoops.

Čítať zvyšok komentára...Re: ikcezwuqxa (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 01.05.2009 06:40
(O užívateľovi )
keywords cialis levitra sales viagra [www.mere-

Čítať zvyšok komentára...Re: rauecujcgh (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 14:30
(O užívateľovi )
cheap online levitra [www.uconnhuskyhoops.com] ch

Čítať zvyšok komentára...Re: ronsikniu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 28.06.2009 19:19
(O užívateľovi )
levitra en mexico [www.jesusrodeadonkey-

Čítať zvyšok komentára...Re: uadhaef (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 02.05.2009 15:08
(O užívateľovi )
cheapest cheap viagra [www.alexreshuan.com] cialis co

Čítať zvyšok komentára...Re: nemyou (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 05.05.2009 20:02
(O užívateľovi )
difference between ci

Čítať zvyšok komentára...Re: uorbbmm (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 07.05.2009 02:41
(O užívateľovi )
best price for generic

Čítať zvyšok komentára...Re: ywwdtzuxder (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 08.05.2009 17:35
(O užívateľovi )
cheap but effective alternative to viagra [www.fal

Čítať zvyšok komentára...Re: iaubiogcg (Skóre: 1)
kým: pifusannos v 10.05.2009 16:51
(O užívateľovi )
buy cialis without a perscription [www.onlin

Čítať zvyšok komentára...Re: tgcoaeigm (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.06.2009 11:44
(O užívateľovi )
cialis levitra viagra vs vs [www.robgillen.com] best pr

Čítať zvyšok komentára...Re: rcogooty (Skóre: 1)
kým: modulaer v 23.06.2009 21:03
(O užívateľovi )
cheap cialis [www.sharpenedges.com] cialis versus vi

Čítať zvyšok komentára...Re: yuobweoafb (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 05:44
(O užívateľovi )
levitra and

Čítať zvyšok komentára...Re: suaouedi (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.06.2009 13:44
(O užívateľovi )
purchase generic viagra [www.theftisgood.net] generic

Čítať zvyšok komentára...Re: plpa (Skóre: 1)
kým: modulaer v 14.06.2009 00:25
(O užívateľovi )
cialis use [w

Čítať zvyšok komentára...Re: dvfvinbfueu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 15.06.2009 22:45
(O užívateľovi )
cialis online [www.interclothing-bg.com] buy cia

Čítať zvyšok komentára...Re: ieugeueg (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 09:08
(O užívateľovi )
buy cialis
Čítať zvyšok komentára...Re: yufwoim (Skóre: 1)
kým: modulaer v 16.06.2009 13:19
(O užívateľovi )
dysfunction erectile levitra [www.timbaleo.com] compare

Čítať zvyšok komentára...Re: sxjq (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.06.2009 13:58
(O užívateľovi )
levitra viag

Čítať zvyšok komentára...Re: oixeittwqom (Skóre: 1)
kým: modulaer v 18.06.2009 04:04
(O užívateľovi )
cialis generic cheapest [www.interclothing-bg.co

Čítať zvyšok komentára...Re: vshkefv (Skóre: 1)
kým: modulaer v 25.06.2009 00:50
(O užívateľovi )
viagra levitra cialis [www.sisemuevenmatalos.co

Čítať zvyšok komentára...Re: jebw (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 07:38
(O užívateľovi )
buy cheap levitra online [www.jesusrodea

Čítať zvyšok komentára...Re: otea (Skóre: 1)
kým: modulaer v 30.06.2009 08:43
(O užívateľovi )
cialis buy [www.invis-a-vision.com] generic cialis

Čítať zvyšok komentára...Re: zgkb (Skóre: 1)
kým: modulaer v 09.07.2009 13:33
(O užívateľovi )
viagra without prescription [

Čítať zvyšok komentára...Re: okbeuekoood (Skóre: 1)
kým: modulaer v 17.07.2009 20:48
(O užívateľovi )
where to buy cialis [muii.ne

Čítať zvyšok komentára...Re: escrpdxoeu (Skóre: 1)
kým: modulaer v 19.07.2009 11:02
(O užívateľovi )
levitra cialis com

Čítať zvyšok komentára...Re: amauxyaapql (Skóre: 1)
kým: modulaer v 22.07.2009 19:28
(O užívateľovi )
Čítať zvyšok komentára...Re: aqeiuvainhg (Skóre: 1)
kým: modulaer v 22.07.2009 21:41
(O užívateľovi )
buy cheap

Čítať zvyšok komentára...Re: ugfgbabisza (Skóre: 1)
kým: modulaer v 24.07.2009 11:12
(O užívateľovi )
viagra buy [forum.coool-net.fr.

Čítať zvyšok komentára...Re: zcymozcie (Skóre: 1)
kým: modulaer v 10.08.2009 16:07
(O užívateľovi )
cialis generic online [www.mayslab.com] levitra Čítať zvyšok komentára...Re: cvoavkxsr (Skóre: 1)
kým: modulaer v 12.08.2009 16:23
(O užívateľovi )
levitra commercial [www.supercoolhosting.com] vi

Čítať zvyšok komentára...Re: gploxmkdeit (Skóre: 1)
kým: vahtang v 16.08.2009 22:16
(O užívateľovi )
cialis online cyalis [www.hiv-facts.com] buy viagra onl

Čítať zvyšok komentára...Re: ffopt (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 01:29
(O užívateľovi )
buy viagra ciali

Čítať zvyšok komentára...Re: bytp (Skóre: 1)
kým: vahtang v 17.08.2009 19:14
(O užívateľovi )
dysfunction erectile levitra [www.sceneunseen.org] co

Čítať zvyšok komentára...Re: xxgnzisb (Skóre: 1)
kým: vahtang v 19.08.2009 11:53
(O užívateľovi )
cialis generic purchase [www.ezvancouver.com] buy lev

Čítať zvyšok komentára...Re: iaoeicoavqn (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 01:02
(O užívateľovi )
levitra pills [jurportal.com]

Čítať zvyšok komentára...Re: oujaa (Skóre: 1)
kým: vahtang v 20.08.2009 08:33
(O užívateľovi )
cheap viagra [www.crdpa-bnu.org] when will cialis becom

Čítať zvyšok komentára...


fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.52 sekund