oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 42 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Abstrakt: HEMOSTATICKÉ UKAZOVATELE A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO U DIABETIKOV
Posted on 11.07.2009 15:19
Topic: tromboembolia

VÝZNAM NIEKTORÝCH HEMOSTATICKÝCH UKAZOVATEĽOV AKO KARDIOVASKULÁRNYCH RIZÍK U DIABETIKOV 2. TYPU

Habán P., Šimončič R., Žideková E.
Bratisl Lek Listy 2000; 101 (1): 31-37


Pozadie problému: Patologické hodnoty niektorých hemostatických faktorov znamenajú u diabetikov 2. typu zvýšené riziko závažných kardiovaskulárnych komplikácií. Klinická prax si vyžaduje vytypovať koagulačné faktory, najrelevantnejšie z hľadiska napr. dĺžky trvania diabetu alebo vo vzťahu k lipoproteínom. Zrejme rutinné sledovanie celej ich palety by v bežných podmienkach bolo málo reálne. Snahy o ich terapeutické ovplyvnenie sú tiež viazané na získanie takejto informácie.
Metódy: V sledovanej skupine bolo 42 ambulantných pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Vybrané hemostatické faktory a lipoproteíny sme merali štandardnými postupmi. Rozdelenie pacientov do tercilov sme robili na základe predpokladaného príčinného faktora (dĺžka trvania diabetu u vWF alebo lipoproteíny u F VII). Vzťahy sme overovali aj pre celú skupinu regresnou analýzou.
Hlavné výsledky: Priemerná hodnota plazmatickej koncentrácie vWF (antigénu) v celej skupine (v % referenčnej plazmy: 149,917 s 95 % CI 134,296-165,538) bola na hornej hranici referenčného rozmedzia normálnych hodnôt (56-140), ktoré výrazne prevyšovala v tercile III s najdlhším trvaním diabetu, v ktorom priemer vWF bol 180,115 s 95 % CI 151,961-208,270. Priemer v tomto tercile bol o 42,187 (95 % CI rozdielu priemerov 10,231 až 74,142, hl. sign. 0,012) vyšší v porovnaní s tercilom I s najkratším trvaním diabetu. Tieto dve premenné signifikantne korelovali aj v celej skupine (r=0,345; p=0,025).
Priemery plazmatickej koncentrácie F VII v terciloch III s najvyššími hodnotami triacylglycerolov (TAG) alebo celkového cholesterolu (TCH; v rovnakom poradí a v %: 129,286 s 95 % CI 121,117-137,455 alebo 121,071 s 95 % CI 109,228-132,915 pri normálnom rozmedzí 70-130) zreteľne prevyšovali analogické hodnoty v terciloch I (v rovnakom poradí) o 35,0 (95 % CI rozdielu priemerov 22,793-47,207 pri hl. sign. <10-5) alebo, v prípade TCH, o 26,0 (95 % CI rozd. priem. 10,815-41,185; hl. sign. 0,002). Aj v celej skupine boli štatisticky signifikantné korelácie medzi lipoproteínmi (TAG, TCH alebo LDL) a F VII (v rovnakom poradí: r=0,697; r=0,580; r=0,397; p<0,0001; p<0,0001; p=0,018).
Závery a význam pre prax: Zdá sa, že sledovanie vWF je užitočné u všetkých pacientov s diabetom 2. typu, pričom najviac zvýšené hodnoty treba očakávať u pacientov s dlhotrvajúcim diabetom. F VII si treba zvlášť všímať u pacientov so súčasne zvýšenými TAG, TCH alebo LDL-cholesterolom. (Tab. 6, obr. 4, lit. 24.)

Kľúčové slová: diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárne komplikácie, hemostáza, von Willebrandov faktor, faktor VII, lipoproteíny.

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o tromboembolia
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články tromboembolia:
Syndrom lepivých doštičiek - jeho diagnostika a liečba


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

tromboembolia

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.45 sekund