oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 197 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Pupočníková krv pre autológne pou?itie
Posted on 18.07.2008 05:21
Topic: Transplantácia krvotvornýc

Stanovisko výboru Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS k uskladneniu pupočníkovej krvi pre autológne pou?itie

Privátne (autológne) uskladnenie pupočníkovej krvi (PUK) dieťaťa pre mo?nú potrebu v budúcnosti sa stalo aktuálnou otázkou na Slovensku pre jej značné roz?írenie (údajne viac ako 10 000 uskladnených jednotiek). Najväč?í problém spočíva v tom, ?e jednotka pupočníkovej krvi (autológna) pri súčasnom postupe privátneho uskladnenia nie je dostupná pre verejné (alogénne) pou?itie.
Na základe súčasných medicínskych poznatkov je mo?né kon?tatovať, ?e pou?itie privátne uskladnenej (autológnej) jednotky je v teoretickej rovine (EBMT uvádza nula autológnych transplantácií PUK v roku 2006). Na druhej strane neustále rastie po?iadavka na PUK pre alotransplantácie. Preto sa odborníci rozhodli prijať nasledujúce stanovisko:

 1. Placentárne a pupočníkové krvinky majú unikátne a u?itočné vlastnosti, ktoré umo?ňujú ich vyu?itie pri liečbe vybraných ?ivot ohrozujúcich hematologických a genetických ochorení alogénnou transplantáciou krvotvorných buniek.

 2. Pupočníkové krvotvorné kmeňové bunky sa mô?u odobrať a uskladniť pre nasledujúce účely (dôvody):

 1. Bunky sa mô?u darovať do banky a pou?iť pre zhodného nepríbuzného pacienta, ktorý trpí na ochorenie liečiteľné alotransplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. Toto je overená a rýchlo sa roz?irujúca klinická prax, ktorá má dôle?itú spoločenskú hodnotu.

 2. Bunky sa mô?u odobrať a uskladniť pre biologického súrodenca, ktorý má ochorenie liečiteľné alotransplantáciou. Toto je taktie? praxou overená medicínska indikácia.

 3. Bunky sa mô?u odobrať a uskladniť na základe úvahy, ?e darca ich mô?e potrebovať v budúcnosti pre ochorenie liečiteľné autológnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. Mo?nosť takého ochorenia u darcu je veľmi malá. Navy?e, uskladnená (autológna) pupočníková krv mô?e obsahovať rovnaké bunky, ktoré spôsobili ochorenie. Alogénna (nie autológna) transplantácia krvotvorných kmeňových buniek je ?tandardnou liečbou väč?iny týchto ochorení.

 4. Bunky sa mô?u odobrať a uskladniť pre mo?né budúce pou?itie na regeneráciu tkanív. V súčasnosti, nie sú údaje o tom, ?e bunky pupočníkovej krvi sa mô?u pou?iť pre takýto účel. Pupočníková krv obsahuje unikátne bunkové populácie, ktoré mô?u mať potenciál v regeneratívnej medicíne, ale nie je jasné, či tieto bunky budú nakoniec výhodnej?ie ako pacientove bunky z periférnej krvi alebo kostnej drene.

 1. Bez ohľadu na dôvod odberu a uskladnenia pupočníkových krvotvorných kmeňových buniek nasledujúce princípy sa musia bezpodmienečne a úplne dodr?ať:

 1. Informácia poskytnutá dospelým darcom, alebo rodičom alebo ručiteľom novorodenca (darcu) musí byť zrozumiteľná, úplná, jednoznačná a vyvá?ená. Obzvlá?ť, informovaný súhlas musí zahrňovať dôvod odberu kmeňových buniek, ako aj mo?ný prínos, riziká a pravdepodobnosť pou?itia buniek pre daný cieľ. Rodičia sa nesmú zavádzať zatiaľ neoverenou informáciou o potenciálnom pou?ití buniek pri liečbe ochorení u samotného darcu (dietaťa) v budúcnosti alebo pre regeneráciu tkanív.

 2. Konflikt záujmov vo v?etkých častiach procesu (získavania, indikácie, odberu spracovania, skladovania a výdaja PuK) sa musí deklarovať.

 3. Proces odberu, spracovania, testovania, uskladnenia, selekcie a výdaja pupočníkových krvotvorných kmeňových buniek musí spĺňať profesionálne uznávané medzinárodné ?tandardy (napr. NetCord-FACT ?tandardy). Tieto mô?u byť overené FACT-NetCord akreditáciou pre banky pupočníkovej krvi.

 1. Toto stanovisko sa periodicky prehodnotí a bude aktualizovať na základe dôkazov klinického a laboratórneho výskumu.

ZÁVERY

Terapeutický prínos transplantácie alogénnej (nepríbuzenskej) pupočníkovej krvi je presvedčivo dokázaný, preto odborníci jednoznačne odporúčajú uskladnenie pupočníkovej krvi pre alogénne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek.

Uskladnenie pre autológnu (privátnu) potrebu mô?e prichádzať do úvahy, ak je takéto uskladnenie súčasťou programu, ktorého primárnym cieľom je pou?itie jednotiek pupočníkovej krvi pre alogénne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek.

Bratislava 30.06.2008

Doc.MUDr.T.Lip?ic, CSc.

prezident HaTS SLS


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Transplantácia krvotvornýc
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Transplantácia krvotvornýc:
Pupočníková krv pre autológne pou?itie


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.95
hlasov: 87


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.10 sekund