oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 67 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Odborná akcia


1 1109 Školiace miesto špecializaèného štúdia v špecializaènom odbore hematológia a transfuziológia
 
07.01.2008 - 08.02.2008
 
školiace miesto
 
Na tému hematológia a transfuziologia
 
Miesto konania :SR, Bratislava, SZU
 
www stránka podujatia
 
www stránka miesta konania
 
Detaily o akcii
 
1 1109 Školiace miesto špecializaèného štúdia v špecializaènom odbore hematológia a transfuziológia katedra: Katedra hematológie a transfuziológie urèenie: kandidátom v špecializaènej príprave zaradeným do špecializaèného odboru hematológia a transfuziológia dåžka trvania: 20 termín a miesto: 7.01.2008 - 8.02.2008, Bratislava poèet úèastníkov: 2 školitel: doc. MUDr. Mikuláš HRUBIŠKO, CSc. prof. MUDr. Adriena SAKALOVÁ, DrSc. doc. MUDr. Martin MISTRÍK, PhD. referent štud. oddelenia: Adela Guttová adela.guttova@szu.sk tel.: +421 2 5937 0361 fax : +421 2 5937 0260 náplò: pod¾a špecializaèného študijného programu ukonèenie: závereèné vyhodnotenie kvalifikaèné podmienky: zaradenie do odboru, prax v odbore povinná aktivita: áno typ vzdelávacej aktivity: A
 
 
Späť na zoznam podujatí
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.10 sekund