oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 171 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Odborná akcia


1 1165 Školiace miesto - národná transfúzna služba
 
05.02.2007 - 16.02.2007
 
školiace miesto
 
Na tému Transfuziológia
 
Miesto konania :SR, Bratislava, SZU
 
www stránka podujatia
 
www stránka miesta konania
 
Detaily o akcii
 

Plán aktivít ïalšieho vzdelávania

1 1165 Školiace miesto - národná transfúzna služba


katedra:Katedra hematológie a transfuziológie
urèenie:kandidátom v špecializaènej príprave zaradeným do špecializaèného odboru hematológia a transfuziológia v príprave na špecializaènú skúšku
dåžka trvania:10
termín a miesto: 5.02.2007 - 16.02.2007, Bratislava
poèet úèastníkov:2
školitel: MUDr. Dagmar HOLOMÁÒOVÁ, PhD.
referent štud. oddelenia: Adela Guttová
adela.guttova@szu.sk
tel.: +421 2 5937 0361
fax : +421 2 5937 0260
náplò:pod¾a špecializaèného študijného programu
ukonèenie:závereèné vyhodnotenie
kvalifikaèné podmienky:zaradenie do odboru
povinná aktivita: doporuèená
typ vzdelávacej aktivity:B
poèet kreditov:22
 
 
Späť na zoznam podujatí
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.09 sekund