XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY - abstrakty s hemat.témou

Dátum: 14.06.2018 17:44
Vec: Klinická hematológia


XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY
14. - 16. jún 2018, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
uverejnené v Interná med. 2018; 18 (5): 246-255

ANÉMIA VO VYŠŠOM VEKU

NIE KAŽDÁ ANÉMIA JE SIDEROPENICKÁ

PRIMÁRNA IMÚNNA TROMBOCYTOPÉNIA

ANGIODYSPLÁZIA A VON WILLEBRANDOVA CHOROBA

HLAVNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY CIEVNYCH MOZGOVÝCH PRÍHOD A ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA

KONCENTRÁCIE DABIGATRANU U GERIATRICKÝCH PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=861