oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 72 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Abstrakt: EPIGENETICKÁ A INTEGRATÍVNA LIEČBA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU
Posted on 23.03.2014 22:04
Topic: Mnohopocetný myelóm

EPIGENETICKÁ A INTEGRATÍVNA LIEČBA MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU

Adriena Sakalová, Pavel Kotouček, Miroslav Hrianka, Zdenka ?tefániková, Katarína Masárová, Mikulá? Hrubi?ko, Martin Mistrík Zdenka Konečná, Dana Cholujová, Ján Sedlák, Braňo Czako

Interná med. 2014; 14 (1): 12-15

Úvod: Vedný odbor epigenetika skúma získané zmeny funkcie génov a ich polymorfizmus vplyvom vonkaj?ích faktorov, ktoré sú príčinou choroby. Ich molekulová ?truktúra sa nemení. Epigenetická liečba vychádza z poznatkov molekulovej genetiky s cieľom zabrzdiť chorobný proces. Integratívna liečba je doplnkovou (podpornou, komplementárnou) liečbou, ktorá sa účinne pou?íva v rámci komplexného klinického liečebného postupu. Mnohopočetný myelóm (MM) je zhubný nádorový proces vytvárajúci sa postupne formou somatickej mutácie gémov - s obrovskou variabilitou a polymorfizmom vplyvom vonkaj?ích faktorov. Súčasné molekulovo-genetické výskumy v onkológii dokazujú priaznivé účinky nových liekov brzdiacich ne?iaduce metylačné, acetylačné a ďal?ie poruchy DNA .V súčasnosti sa významne podieľajú na predĺ?ení pre?itia chorých s nádorovým ochorením. Metódy: V predlo?enom materiáli stručne informujeme o epigenetických a integratívnych liečebných postupoch, ktoré sme vyskú?ali na súbore 1 010 chorých na MM, diagnostikovaných a liečených v etape 40 rokov v národnom centre pre liečbu MM. Výsledky a záver: V súlade so svetovými literárnymi údajmi sme dosiahli významné predĺ?enie celkového pre?itia nad 10 rokov u 20 % chorých pou?ívaním kombinovanej a intenzívnej chemoterapie a integratívnej podpornej liečby (bisfosfonáty, proteolytické enzýmy, potravinové a iné imunomodulátory). Z výsledkov dlhodobých klinických ?túdií a dotazníkového prieskumu ,,life quality" u chorých, v súlade s predĺ?ením pre?itia sa zlep?ila aj ich kvalita ?ivota (59 % responderov je spokojných so ?tandardnou chemoterapiou (konvenčnou) liečbou, 54 % pou?íva s úspechom aj integratívnu (komplementárnu) liečbu.

Kľúčové slová: súčasná liečba mnohopočetného myelómu, integratívna hematológia, epigenetická liečba nádorových procesov

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Mnohopocetný myelóm
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Mnohopocetný myelóm:
MYELOM


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund