oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 77 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Prevzaté: Zobrazovací metody v diagnostice a sledování mnohočetného myelomu
Posted on 19.09.2007 18:32
Topic: Mnohopocetný myelóm

M. Mysliveček
Klinika nukleární medicíny Lékařské fakulty UP a FN Olomouc, přednosta doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.

J. Nekula
Katedra zobrazovacích metod Sociálně zdravotní fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, vedoucí katedry prof. MUDr. Josef Nekula, CSc.

J. Bačovský
III. interní klinika Lékařské fakulty UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Vlastimil ?čudla, CSc.Souhrn:
Zobrazovací metody (ZM) mají význam jak pro stanovení diagnózy mnohočetného myelomu (MM), tak při sledování jeho léčby. V článku jsou diskutovány radiologické ZM i metody nukleární medicíny. Celotělový screening prostými RTG snímky je stále vyu?íván u v?ech nově diagnostikovaných onemocnění, jeho validita je v?ak významně vy??í u chronických forem choroby, a to zejména v diagnostice kompresí obratlů. Výpočetní tomografie (CT) ideálně zobrazí destruktivní změny na kompaktě kosti, její slabinou ale je znázornění kostní dřeně. Bez CT se neobejdeme při cílené biopsii nebo vertebroplastice. Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) má v současnosti rozhodující význam hlavně v časné diagnostice díky schopnosti zobrazit časné změny v kostní dřeni. Zásadní je rovně? indikace MRI v zobrazení struktur páteřního kanálu a v průkazu epidurální propagace nádorových mas. Určitou slabinou metody je neschopnost zobrazit efekt léčby ihned po jejím ukončení. Diskutovány jsou rovně? kontraindikace MRI. Z metod nukleární medicíny má největ?í význam celotělová 99mTc-MIBI scintigrafie a celotělové FDGPET/CT vy?etření. 99mTc-MIBI scintigrafie je senzitivním ukazatelem biologické aktivity choroby. Dovolí demonstrovat nádorové posti?ení skeletu je?tě před výskytem anatomických změn. Spolehlivě odli?í remisi a relaps MM a lze ji vyu?ít k určení optimálního místa pro punkční biopsii. Metoda je vhodná k monitorování průběhu onemocnění a k predikci výsledků léčby. Její nevýhodou je limitovaná rozli?ovací schopnost, tak?e fokální léze velikosti pod 10 mm vět?inou unikají scintigrafické detekci.
FDG-PET/CT vy?etření dovolí podobně jako 99mTc-MIBI scintigrafie demonstrovat nádorové posti?ení skeletu je?tě před výskytem strukturálních změn. Metoda je velmi výtě?ná zejména v detekci lo?iskového posti?ení skeletu a extramedulárních projevů choroby. Citlivost i specifita FDG-PET/CT vy?etření je zvý?ena simultánním CT vy?etřením, které umo?ňují hybridní přístroje nové generace. Metoda je spolu s 99mTc-MIBI scintigrafií velmi důle?itá v detekci hypo/non-sekreční formy MM. Poskytuje ,,realtime" informace o odpovědi nádoru na léčbu a spolehlivě detekuje relaps a remisi. Souhrnně jsou uvedeny doporučované algoritmy vy?etření u akutních a chronických forem a při sledování efektu léčby MM a dále význam v?ech ZM pro klinickou praxi.
Klíčová slova: mnohočetný myelom - diagnostika - sledování efektu léčby - výpočetní tomografie - zobrazení magnetickou rezonancí - 99mTc-MIBI scintigrafie - FDG-PET/CT vy?etření


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Mnohopocetný myelóm
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Mnohopocetný myelóm:
MYELOM


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 0
hlasov: 0

Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.13 sekund