oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 68 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
ARZERRA


ofatumumab
Ofatumumab je ľudská monoklonálna protilátka (IgG1), ktorá sa špecificky viaže na zvláštny epitop zahŕňajúci malú aj veľkú extracelulárnu slučku molekuly CD20. Ofatumumab preukázateľne navodzuje značnú lýzu buniek s vysokými hladinami expresie molekúl chrániacich pred pôsobením komplementu. Ofatumumab taktiež preukázateľne navodzuje lýzu buniek s vysokou aj nízkou expresiou CD20 a lýzu buniek rezistentných na rituximab. Väzba ofatumumabu navyše umožňuje nahromadenie NK buniek, čo umožňuje navodenie smrti bunky prostredníctvom od protilátok závislej bunkami sprostredkovanej cytotoxicity.

L01XC10 - Ofatumumab
Indikačná skupina: 44 - Cytostatiká

N - bez úhrady poisťovňou
viazaný na lekársky predpis
registrovaný - SR, EÚ
nekategorizovaný liek

Terapeutické indikácie
Arzerra je indikovaná na liečbu chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) u pacientov, ktorí sú refraktérni na liečbu fludarabínom a alemtuzumabom.

Výnimku na hradenú liečbu môže schváliť revízny lekár.

držiteľ registrácie
Glaxo Group Ltd.,
Veľká Británia

dostupné formy
89034 Arzerra, con ifo 3x5 ml/100 mg (liek.skl.), SPC, PIL
89051 Arzerra con ifo 10x5 ml/100 mg (liek.skl.), SPC, PIL


[ Späť ]

Lieky v hematológii

Copyleft:. © kým: Slovenský hematolologický portál - (1978 krát čítané)

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.47 sekund