oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 67 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
ARANESP


darbepoetin alfa
Darbepoetín alfa je vyrábaný génovou technológiou v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka (CHOK1).
Stimuluje erytropoézu tým istým mechanizmom ako endogénny hormón. Obsahuje päť N-prepojených uhľovodíkových reťazcov, kým endogénny hormón a rekombinantný ľudský erytropoetín (r-HuEPO) majú tri reťazce. Dodatočné cukrové zvyšky sa molekulárne neodlišujú od tých v molekule endogénneho hormónu. Vzhľadom na zvýšený obsah uhľovodíkov má darbepoetín alfa dlhší eliminačný polčas ako r-HuEPO a následne aj väčšiu in vivo aktivitu. Napriek týmto molekulárnym zmenám si darbepoetín alfa zachováva veľmi úzku špecificitu pre erytropoetínový receptor.

B03XA02 - Darbepoetin alfa
Indikačná skupina: 12 - Antianemica

registrovaný - SR, EÚ

A - plná úhrada poisťovňou pre formy do 100 μg
viazaný na žiadanku
obmedzená preskripcia - nefrológ, pediater, hematológ, onkológ

I - plná úhrada poisťovňou od 150 μg
viazaný na lekársky predpis
obmedzená preskripcia - hematológ, onkológ, nefrológ, pediater

S - čiastočná úhrada poisťovňou predplnené striekačky 150, 300, 500 μg
viazaný na lekársky predpis
obmedzená preskripcia - hematológ, onkológ, nefrológ, pediater

Indikačné obmedzenie

Hradená liečba sa môže indikovať pri
a) anémii (s hladinou hemoglobínu pod 90 g/l, s vyššími hodnotami pri manifestných príznakoch anémie) u pacientov s chronickým ochorením obličiek a onkologických pacientov po radikálnej cytostatickej liečbe alebo ožiarení; podmienkou začatia liečby erytropoetínom je dostatočná zásoba železa (serový feritín pacienta minimálne 100 μg/l), bez ktorej je liečba anémie erytropoetínom neefektívna a neúčelná; liečba erytropoetínom sa ukončuje pri dosiahnutí hladiny hemoglobínu 110g/l (u nefrologických pacientov vyžadujúcich optimálne podmienky - fyzicky pracujúci, matky s deťmi a pod., je prípustná hodnota 120g/l); ak sa u onkologických pacientov nedosiahne požadované zvýšenie hemoglobínu do ôsmich týždňov od začatia podávania erytropoetínu, liečba erytropoetínom sa ukončí
b) ťažkej anémii nezrelých detí
c) anémii u pacientov s hematologickými poruchami proliferácie alebo maturácie erytrocytového radu (myelodysplastický syndróm, aplastická anémia, stav po transplantácii krvotvorných buniek).

držiteľ registrácie
Amgen Europe B.V.
Holandské kráľovstvo

Epoetíny a riziko progresie rastu nádoru

Epoetin - erytroblastopénia

kategorizované formy
nad 150 μg
40717 Aranesp(150 μg) sol inj 1x150 μg/0,3 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40719 Aranesp(300 μg) sol inj 1x300 μg/0,6 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40730 Aranesp(500 μg) sol inj 1x500 μg/1,0 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
41008 Aranesp(150 μg) sol inj 1x150 μg/0,3 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41009 Aranesp(300 μg) sol inj 1x300 μg/0,6 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41010 Aranesp(500 μg) sol inj 1x500 μg/1,0 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
90215 Aranesp(150 μg) sol inj 1x150 μg/0,3 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90216 Aranesp(300 μg) sol inj 1x300 μg/0,6 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90217 Aranesp(500 μg) sol inj 1x500 μg/1,0 ml, SureClick naplnené pero, SPC


kategorizované formy
d0 100 μg
40697 Aranesp(10 μg) sol inj 1x10 μg/0,4 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40699 Aranesp(15 μg) sol inj 1x15 μg/0,375 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40702 Aranesp(20 μg) sol inj 1x20 μg/0,5 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40704 Aranesp(30 μg) sol inj 1x30 μg/0,3 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40707 Aranesp(40 μg) sol inj 1x40 μg/0,4 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40709 Aranesp(50 μg) sol inj 1x50 μg/0,5 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40711 Aranesp(60 μg) sol inj 1x60 μg/0,3 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40713 Aranesp(80 μg) sol inj 1x80 μg/0,4 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40715 Aranesp(100 μg) sol inj 1x100 μg/0,5 ml, naplnené striekačky-blistr, SPC
40999 Aranesp(10 μg) sol inj 1x10 μg/0,4 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41001 Aranesp(20 μg) sol inj 1x20 μg/0,5 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41002 Aranesp(30 μg) sol inj 1x30 μg/0,3 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41003 Aranesp(40 μg) sol inj 1x40 μg/0,4 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41004 Aranesp(50 μg) sol inj 1x50 μg/0,5 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41005 Aranesp(60 μg) sol inj 1x60 μg/0,3 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41006 Aranesp(80 μg) sol inj 1x80 μg/0,4 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
41007 Aranesp(100 μg) sol inj 1x100 μg/0,5 ml, naplnené striekačky-neblistr, SPC
90206 Aranesp(10 μg) sol inj 1x10 μg/0,4 ml, SureClick naplnené pero, SPC
40699 Aranesp(15 μg) sol inj 1x15 μg/0,375 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90207 Aranesp(20 μg) sol inj 1x20 μg/0,5 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90208 Aranesp(30 μg) sol inj 1x30 μg/0,3 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90209 Aranesp(40 μg) sol inj 1x40 μg/0,4 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90210 Aranesp(50 μg) sol inj 1x50 μg/0,5 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90211 Aranesp(60 μg) sol inj 1x60 μg/0,3 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90212 Aranesp(80 μg) sol inj 1x80 μg/0,4 ml, SureClick naplnené pero, SPC
90213 Aranesp(100 μg) sol inj 1x100 μg/0,5 ml, SureClick naplnené pero, SPC


[ Späť ]

Lieky v hematológii

Copyleft:. © kým: Slovenský hematolologický portál - (3040 krát čítané)

fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.63 sekund