Vztah mezi orálními kontraceptivy a zvýšeným rizikem srdeční či mozkové příhody

Dátum: 25.11.2007 22:52
Vec: tromboembolia


Vztah mezi orálními kontraceptivy a zvýšeným rizikem srdeční či mozkové příhody

Kardiovaskulární riziko dlouhodobě užívaných orálních kontraceptiv zůstává i přes letitou zkušenost stále vděčným tématem řady vzrušených diskuzí. Toto riziko se však netýká pouze starších typů kontraceptiv, ale i novějších, s nižším množstvím obsažených hormonů (<50 µg ethinyl-estradiolu).

Na základě výsledků klinických studií publikovaných v letech 1980 - 2002 byla provedena meta-analýza, ve které bylo zjištěno vyšší celkové riziko kardiovaskulárních i cerebrovaskulárních příhod, a to i při užívání kontraceptiv s nízkým obsahem hormonů. Kardiovaskulární rizika pro 1. a 2. generaci těchto kontraceptiv byla 1,84 (95% CI = 1,38 - 2,44) a 1,85 (95% CI: 1,03 - 3,32). Rizika ischemické mozkové příhody pro 1. až 3. generaci činila 2,12 (95% CI: 1,56 - 2,86), 2,54 (95% CI: 1,96 - 3,28) a 2,03 (95% CI = 1,15 - 3,57).
Tato studie tedy poskytuje poměrně jednoznačný důkaz, že ačkoliv nová kontraceptiva, vesměs prezentovaná jako bezpečný způsob antikoncepce, až dvojnásobně zvyšují riziko ischemických cévních komplikací, a to prakticky bez ohledu na generaci, ve které je daný lék aktuálně zařazen. Pravděpodobnost takových komplikací je přirozeně vyšší u predisponovaných žen (kouření, hypertenze, apod.) a u žen s metabolickým syndromem či polycystickými ovarii.
Autoři uzavírají, že ačkoliv se může zdát riziko ischemické příhody poměrně vysoké, pro zdravou ženu bez rizikových faktorů zůstává poměrně nízké. Před začátkem takového způsobu antikoncepce by však mělo být provedeno důkladné vyšetření zaměřené na detekci možných rizikových faktorů a v případě jejich přítomnosti se pokusit doporučit jiný vhodný způsob antikoncepce.
Zdroj:
J Clin Endocrinol.Metab 2005; 90:3863-3870.
Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=179