PROTROMBOTICKÉ STAVY A TROMBÓZA

Dátum: 25.03.2007 14:07
Vec: tromboembolia


PROTROMBOTICKÉ STAVY A TROMBÓZA Z POHĽADU HEMATOLÓGA
Angelika Bátorová
Klinika hematológie a transfuziológie FNsP, Bratislava
Via practica, 2006, roč. 3 (2): 75 – 80


Venózna trombóza vysokou prevalenciou a kritickými následkami, ako sú potenciálne fatálna pľúcna embólia a vývoj protrombotického syndrómu, predstavuje závažný medicínsko-spoločenský problém. Keďže súčasné preventívne a liečebné režimy môžu významne znížiť morbiditu a mortalitu venózneho tromboembolizmu, pozornosť sa stále viac sústreďuje na možnosti identifikácie rizikových skupín.
V posledných 20 rokoch bolo odhalené celé množstvo príčin vedúcich k obrazu porúch hemostázy, označovaných ako protrombotické, resp. trombofilické stavy, ktoré zvyšujú dispozíciu ku vzniku trombózy. Mnohé z nich sú geneticky podmienené s typickým vznikom idiopatických trombóz v mladom veku s familiárnym výskytom, iné sú výsledkom aktivácie hemostázy v prítomnosti známeho protrombotického ochorenia. Tieto nové poznatky a snaha o odhalenie príčin VTE viedli k enormnému nárastu záujmu o hemostazeologickú diagnostiku trombofílie, ktorá nielen umožňuje tieto stavy identifikovať, ale pomáha aj pri rozhodovaní o liečbe a adekvátnej primárnej a sekundárnej tromboprofylaxii.
Kľúčové slová: venózna trombóza, vrodená trombofília, tromboprofylaxia.
Kľúčové slová MeSH: trombóza žilová – prevencia a kontrola; trombofília – diagnostika, terapiaTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=99