Zapisnica zo schôdze SHaTS SLS 12.5.2023

Dátum: 13.01.2024 09:54
Vec: SHaTS


Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť (SHaTS)
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
______________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS

dňa 12. mája 2023, Vysoké Tatry


Schôdzu výboru SHaTS SLS otvoril prezident SHaTS SLS A. Wild, ktorý dal hlasovať o zápisnici zo zasadania Výboru SHaTS SLS dňa 16.2.2023 a o programe súčasnej schôdze.
Záver hlasovania o zápisnici: zápisnica bola schválená počtom 8/8 hlasov prítomných členov výboru
Záver hlasovania o programe: program schôdze bol schválený počtom 8/8 hlasov prítomných členov výboru

pozri zápisnicu

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=927