XXV. stretnutie detskych hematologov, transfuziologov a onkologov

Dátum: 03.02.2022 16:48
Vec: Hematoonkológia


Vá?ená kolegyňa , vá?ený kolega,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

XXV. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov

8.-9. apríla 2022
V NÚDCH posluchárni prof. MUDr. J. Brdlíka

Hlavné témy:
· Chronická ITP
· Vzácne hereditárne ochorenia v hematológii
· Neutropénie v detskom veku
· Aktuality v detskej onkológii
· Diagnostické metódy v laboratórnej hematológii

Organizačné upozornenia pre účastníkov podujatia:

Odborný program bude prebiehať počas 8.apríla 2022 v čase 8:45 - 18:00
- Je nevyhnutné registrovať sa online
- registračný poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom
(číslo účtu SLS vo VÚB, a.s., Bratislava: 4532 012/0200, VS: 2210054098; IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, do poznámky uviesť meno)
- Pri registrácii na podujatí predlo?te doklad o platbe, prebehne kontrola registračných údajov a podpis prezenčnej listiny pred začiatkom podujatia"

DÔLE?ITÉ DÁTUMY
- registrácia v?etkých účastníkov do 20.3.2022 zaslaním registračného formulára
- prihlásenie predná?ok do 14.3.2022
- registrácia a prihlasovanie predná?ok mailom na: martina.oslancova@nudch.eu

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 10EUR

Bli??ie informácie získate na stránke www.sls.sk

Na stretnutie s Vami sa te?í

MUDr. Monika Gre?íková, PhD. a RNDr. Martina Oslancová
za koordinačný výbor

Program podujatia


Pozvánka


Registračný formulár


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=903