CHEMOTERAPIE A VY

Dátum: 15.03.2007 22:48
Vec: Pacienti-chemoterapie


CHEMOTERAPIE A VY
Rady pro nemocné léčené chemoterapií
I. vydání 1997, podpořené společností LACHEMA, a.s.


Úvod

Tato publikace má pomoci nemocným, jejich rodináám a přátelúm porozumět základním principům protinádorové chemoterapie. Jde o velmi důležitou součást protinádorové léčby, která se v posledních letech značně zdokonalila a dosahuje výrazných úspěchú. Nemocní mají při léčbě chemoterapií řadu nejasností a kladou mnoho otázek. Na mnohé z nich jsme se pokusili v naší publikaci odpovědět. Naší snahou bylo také ukázat, jak sami nemocní mohou přispět k co nejlepšímu průběhu i výsledku chemoterapie.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=90