Hypersplenizmus a hyposplenizmus

Dátum: 28.04.2020 14:38
Vec: Klinická hematológia


Hypersplenizmus a hyposplenizmus
Viera Fábryová
Interná med. 2018; 18 (3): 97-100

Slezina sa skladá z červenej a bielej pulpy. Úlohou červenej pulpy je odstraňovať staré a abnormálne krvinky z krvného obehu, úlohou bielej pulpy je zabezpečovať imunitný dozor aj tvorbu protilátok.

Hypersplenizmus sa definuje ako kombinácia splenomegálie a deficitu krviniek jedného, dvoch alebo všetkých troch krvných radov (pancytopénia). Splenomegália vzniká ako následok rozšírenia cievneho riečiska alebo infiltráciou sleziny patologickými elementmi. V liečbe hypersplenizmu sa uplatňujú rôzne formy splenektómie a pri trombocytopénii agonisty trombopoetínového receptora. Hyposplenizmus znamená redukciu alebo zánik funkcií sleziny, ktoré sa vyskytujú pri agenéze, atrofii, po chirurgickom odstránení sleziny či pri iných ochoreniach sleziny. V liečbe sa odporúča hlavne vakcinácia a antibiotická liečba.

Klľúčové slová: slezina, hypersplenizmus, hyposplenizmus, biela pulpa, červená pulpa

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=886