Možnosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu

Dátum: 28.04.2020 13:29
Vec: Mnohopocetný myelóm


Možnosti liečby relabujúceho/refraktérneho mnohopočetného myelómu
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Ľubica Váleková, Emília Flochová, Eva Mikušková, Ján Staško
Interná med. 2019; 19 (4): 133-139

Mnohopočetný myelóm (MM) je hematologické ochorenie, pre ktoré je charakteristická proliferácia malígnych monoklonálnych plazmocytov v kostnej dreni a/alebo extramedulárne. Symptomatický MM je charakterizovaný orgánovým poškodením, ktoré nazývame CRAB (hyperkalciémia, renálne poškodenie, anémia a kostné ochorenie).

Terapia pacientov s relabujúcim alebo relabujúcim/refraktérnym MM vyžaduje starostlivé vyhodnotenie predchádzajúceho terapeutického prístupu, jeho toxicity a prehodnocovanie prognostických faktorov ochorenia pri každom relapse. Vzhľadom na to, že väčšina pacientov dostávala v predchádzajúcej terapeutickej schéme kombináciu liekov, ktoré najčastejšie zahŕňajú inhibítory proteazómu a/alebo imunomodulačné lieky, je úlohou lekára správne načasovať opätovný začiatok liečby a definovať ciele, ktoré touto liečbou chce dosiahnuť. Dosiahnutie kompletnej remisie (KR) je dôležitým cieľom liečby prvého relapsu. Ciele liečby pri 2.-3. relapse sú už, vďaka účinnosti nových kombinácií liekov, vyššie ako len prevencia poškodenia orgánov a kontrola základného ochorenia. Minimálny cieľ je dosiahnutie veľmi dobrej parciálnej odpovede (VGPR). Voľba terapeutickej schémy sa zvyčajne zakladá na odpovedi a eventuálnej toxicite predchádzajúcej línie liečby, klinickom stave pacienta, jeho komorbiditách aj na očakávanej účinnosti a znášanlivosti.

Kľúčové slová: relabujúci/refraktérny mnohopočetný myelóm, inhibítory proteazómu, imunomodulačné lieky, monoklonálne protilátky

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=885