Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 2/2018

Dátum: 14.07.2018 14:32
Vec: Klinická hematológiaabstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. 2Souhrnné/edukační práce
Trombóza splanchnických žil u pacientu s Ph-negativní myeloproliferativní nemocí
Palová M., Hluší A., Indrák K., Papajík T.

S imunoglobulinem IgG4 asociované onemocnení
Adam Z., Krejčí M., Chovancová Z., Ŕehák Z., Koukalová R., Štork M., Čermák A., Ŕíhová L., Pour L.

Chronická reddivující kopŕivka, bolesti kostí i kloubu, horečka nejasného púvodu a monoklonální imunoglobulin typu IgM = syndróm Schnitzlerové
Adam Z., Koukalová Rv Krejčí M., Čermáková Z., Vetešníková E., Pour L., Sandecká V., Štork M., Ŕehák Z., Pourová E., Cermák A., Král Z., Mayer J.

Vrozené erytrocytámí enzymopatie vedoucí k hemolytické anémii - jejich diagnostika v české a slovenské populad
Korálková P., Mojzíková R., Pospíšilová D., Indrák K., Čermák J., Divoký V.
Púvodní práce
Automatizované promývání transplantátú krvetvomých bunék pro autologní použití
Adamusová, L., Koŕístek Z., Smejkalová J., Navrátil M., Grebeníček L., Tvrdá I., Michaliková M., Hájek R.

Kazuistiky
Život ohrožujíd orgánové infiltrace u akútni myeloidní leukemie - kazuistiky
Karvunidis T., Radej J., Lysák D., Matejovič M.

Výber z tiskú a zprávy o knihách
Faber E.: Srovnatelná účinnost pŕímých antikoagulancií a warfarinu u pacientu s rakovinou a fibrilací píedsíní
Máchal J.: Predikce vzniku inhibitoru faktoru VIII v kohorte SIPPET pomoci analýzy mutací a méŕení antigénu faktom VIII
Burda P.: Léčba vitaminem C obnovuje nedostatek enzymové aktivity TET2 a pŕispívá k senzitivité bunék vuči inhibitorum PARP
Šimkovič M.: Obinutuzumab dosáhl v lcombinaci s chlorambucilem ve srovnání s rituximabem zlepšení celkového prežití komorbidních pacientu s chronickou lymfocytámí leukémií: finálni analýza prežití ve štúdii CLL11

Zprávy
Jedličková J.: 100. výročí založení Československé republiky - vzpomínky hematológa

Osobní zprávy
Malý J., ŽákP.: Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc., osmdesátníkem
Mrázek F., Drábek J., Ambruzová Z., Hajdúch M., Petfek M.: Doc. MUDr. Adela Bártová, CSc. (1927-2018)


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=867