Obsah časopisu Transfúze a hematologie dnes 1/2018

Dátum: 04.07.2018 11:50
Vec: Klinická hematológiaabstrakty článkov z Transfuze Hematol. dnes,24 2018, No. 1Úvodník
Souhrnné a edukační práce

Dospělý onkologický nemocný v intenzivní péči
Je již čas říci „ano, zvážíme to“, než říkat „ne“?!
T. Karvunidis, D. Lysák, M. Matějovič

Dědičné trombocytopenie
M. Pešová, K. Staňo Kozubík, K. Pál, M. Šmída, J. Baloun, L. Radová, Š. Pospíšilová, M. Doubek

Původní práce

Použití a infekce centrálních venózních katetrů u hematologických pacientů: situace v České republice a na Slovensku a doporučení v jejich prevenci a diagnostice
T. Kabut, B. Weinbergerová, I. Kocmanová, P. Žák, A. Zavřelová, M. Kouba, L. Drgoňa, M. Navrátil, P. Múdrý, M. Kýr, P. Keslová, J. Haber, N. Mallátová, D. Tanušková, J. Novák, J. Mayer, Z. Ráčil

Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami
A. Janíková, M. Hadrabová, I. Hrnčiříková, P. Stejskal, Z. Svobodová, A. Malá, L. Dovrtělová, J. Šťastná, K. Kapounková, J. Mayer

Pozdní reakce dárců na odběry krve – anonymní elektronický dotazníkový průzkum
P. Papoušek, Z. Kráľovská, T. Suchý, R. Procházková

Kazuistiky

Chronická benigní CD8+ lymfoproliferace u pacientky po terapii rituximabem
M. Osovská, A. Janíková, L. Křen, A. Marečková

Výběr z tisku a zprávy o knihách

Brentuximab vedotín plus AVD zlepšuje modifikované prežívanie bez progresie (PFS) v porovnaní s ABVD v prvolíniovej liečbe III. alebo IV. štádia Hodgkinovho lymfómu

Venetoklax s rituximabem vede u pacientů s relabovanou nebo refrakterní CLL k lepším výsledkům ve srovnání s bendamustinem a rituximabem – výsledky předem plánované interim analýzy randomizované studie fáze 3 MURANO

Snížení terapeutické dávky TKI před kompletním vysazením léčby zlepšuje šanci na úspěšné zastavení léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML): dvouleté výsledky britské studie DESTINY

Rekurentní trombóza u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami a anamnézou arteriální trombózy

Osobní zprávy

MUDr. Svatopluk Valníček, nestor dětské hematologie na Moravě a emeritní primář Oddělení dětské hematologie Fakultní nemocnice Brno 90 let od narození


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=862