Antiagregačná liečba

Dátum: 14.03.2007 22:11
Vec: Antikoagulacná liecba


Antiagregačná liečba

Primární hemostáza (vytvoření destičkové zátky) a sekundární hemostáza (stabilizace trombu fibrinovou sítí) jsou funkce důležité pro udržení integrity cévní stěny a zajištění cirkulace.


V primární hemostáze zaujímají klíčovou roli trombocyty, dominantním momentem sekundární hemostázy je aktivace proteázy trombinu vedoucí k polymerizaci fibrinogenu. Oba pochody tvoří jeden, navzájem se prolínající celek. Za určitých podmínek je však aktivace hemostázy nevýhodná a život ohrožující a je potřeba její aktivitu tlumit. K inhibici primární hemostázy máme k dispozici protidestičkové léky a k sekundární antikoagulancia.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=86