Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL

Dátum: 14.06.2018 13:37
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Aktuálny pohľad na prognostické faktory CLL v kontexte biológie, diagnostiky a liečby
Tomá? Balhárek

Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptickej
diagnostiky ochorení krvotvorby JLF UK a MFN, Martin

Stretnutie pracovnej skupiny CLL Lymfómovej skupiny Slovenska
14.-15.05.2010

Na čo potrebujeme prognostické faktory CLL?

- Biologická heterogenita a variabilné fenotypové vlastnosti CLL
- Variabilná aktivita a klinický priebeh ochorenia
- Pretvávajúce nejasnosti o biológii a patogenéze ochorenia
- Inkurabilita CLL (pri pou?ití ICHT)
- Nové mo?nosti liečby a variabilná odpoveď na liečbu
- Strata významu niektorých progn. ff. vplyvom liečby

pozri zdelenie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=858