Krvná skupina Langereis a kazuistiky tehotných ?ien

Dátum: 14.05.2018 09:56
Vec: Imunohematológia


Krvná skupina Langereis a na?e kazuistiky tehotných ?ien s protilátkou anti-Lan

Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Pietrzyková Mária4, Babjak Pavol5, Marek Lubu?ký6, Libu?a Ceizelová7, Lenka Matu?icová7, Zuzana Čináková8
1Odd. hematológie a KB FNsP ?ilina, 2NTS SR ?ilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4NTS SR pracovisko Martin, 5Gynekol. odd. FNsP ?ilina, 6Gynekol. klinika FN Olomouc, 7Krvná banka UNB Kramáre, 8DFNsP Kramáre

Úvod: erytrocytový antigén Lan je antigénom s vysokou frekvenciou výskytu v populácii. Lan- fenotyp je v na?ej populácii zriedkavý. Protilátka anti-Lan patrí do kategórie klinicky významných, mô?e zapríčiniť hemolytickú potransfúznu reakciu a spôsobiť hemolytickú chorobu plodu a novorodenca. Minulý rok sme na na?ej ambulancii dispenzarizovali dve tehotné pacientky s touto protilátkou. Keď?e skúsenosti s anti-Lan sú v literatúre dokumentované len vo forme kazuistík, sprostredkúvame Vám na?e klinické a laboratórne skúsenosti.

Čítaj článok





Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=857