Skupinový systém Cartwright

Dátum: 05.04.2018 13:29
Vec: Imunohematológia


Skupinový systém Cartwright
Kučeráková Marta1, Laurincová Mária2, Čingerová Ladislava1, Holienková Jana2, Písačka Martin3, Králová Miroslava3, Fronková Eva4

1Odd. hematológie a KB FNsP Žilina, 2NTS SR, pracovisko Žilina, 3NRL pre imunohematológiu UHKT Praha, 4Transfuziologické odd. FN Plzeň

Súhrn: k dispozícii ponúkame základné informácie o skupinovom systéme Cartwright, ktorý je známy už od 50-tych rokov minulého storočia,

v bežnej praxi sa s ním však stretávame zriedkavo. Minulý rok sme protilátku anti-Yta diagnostikovali u našej tehotnej pacientky, a preto Vám v krátkosti sprostredkujeme naše laboratórne a klinické skúsenosti s touto aloprotilátkou.

Kľúčové slová: krvná skupina Cartwright, Yta antigén, anti-Yta aloprotilátka

pozri celý článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=855