AML najnovší prehľad

Dátum: 05.04.2018 13:18
Vec: Hematoonkológia


Akútna myeloblastová leukémia (AML v1.2017)
Doc.MUDr. Martin Mistrík, PhD

Akútna myeloblastová leukémia (AML) je klinicky a biologicky heterogénnou skupinou klonálnych neoplázií, ktoré vznikajú malígnou transformáciou krvotvorných buniek.

Nezrelé leukemické krvotvorné bunky proliferujú primárne v kostnej, kde interferujú s normálnou krvotvorbou a imunitou.Zároveň prenikajú do cirkulujúcej krvi a infiltrujú ostatné tkanivá.

Kľúčové slová: akútna myeloblastová leukémia, cytochémia, rekurujúce genetické abnormality, prognostické faktory, alogénna transplantácia krvotvorných buniek

pozri prehľad

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=854