Ochorenia liečené transplantáciou

Dátum: 13.03.2007 10:26
Vec: Pacienti - transplantácia kostnej


Ochorenia liečené transplantáciou krvotvorných buniek

Napriek komplikáciám, ktoré v súčasnosti liečba transplantáciou krvotvorných buniek prináša, používa sa už dnes pri liečbe asi sedemdesiatich rôznych smrteľných ochorení, pričom spektrum týchto chorôb sa stále rozširuje (pozri tabuľku). Niektoré z nich sa vyskytujú len zriedka, niektoré naopak patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia (napríklad v období medzi 3.-10. rokom života sú leukémie, popri úrazoch, najčastejšou príčinou smrti). Počas života človek ochorie na niektoré z týchto ochorení s pravdepodobnosťou väčšou ako 15%. (Nie v každom prípade je však vhodná liečba transplantáciou krvotvorných buniek.)


Liečba transplantáciou krvotvorných buniek je limitovaná tým, že iba pre časť pacientov sa nájde vhodný zdroj krvotvorných buniek. Aj u tých pacientov, pre ktorých sa nájde vhodný (kompatibilný) darca, je riziko úmrtia veľmi veľké v dôsledku inkompatibility. Autotransplantát z pupočníkovej krvi zabezpečuje istotu vhodného transplantátu (s výnimkou vrodených chorôb, pretože vtedy sú aj krvotvorné bunky v pupočníkovej krvi geneticky poškodené). Keďže pupočníková krv je vlastne krv dieťaťa, je geneticky identická s dieťaťom a preto sa nemôže vyvinúť potransplantačná reakcia štepu voči hostiteľovi. Navyše krvotvorné bunky v pupočníkovej krvi sú veľmi mladé a uskladnenie ich takéto uchováva (kým sú zmrazené, prakticky nestarnú). Ich vitalita je väčšia ako vitalita krvotvorných buniek dospelých darcov. Dá sa preto predpokladať, že u pacientov, ktorí budú mať autotransplantát z pupočníkovej krvi, rozhodnú sa lekári pre transplantáciu oveľa častejšie ako je to dnes, keď pri alotransplantácii možno očakávať závažné komplikácie.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=85