Lenalidomid v liečbe lymfómu z plášťových buniek

Dátum: 21.01.2018 14:24
Vec: Malígny lymfóm


Lenalidomid v liečbe lymfómu z plášťových buniek

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA
Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 441–444

Lymfóm z plášťových buniek (MCL – mantle cell lymphoma) patrí medzi zriedkavejšie malígne lymfómy s opakovanými relapsmi a jeho liečba predstavuje výzvu pre onkohematológov. Lenalidomid ako predstaviteľ skupiny imunomodulačných liekov s protinádorovým účinkom má potenciál v liečbe tohto lymfómu. Článok prináša prehľad o účinnosti a toxicite lenalidomidu v liečbe pacientov s lymfómom z plášťových buniek a jeho súčasné a perspektívne postavenie v stratégii liečby MCL.
Kľúčové slová: lymfóm z plášťových buniek, lenalidomid, monoterapia, kombinovaná liečba

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=846