Skúsenosti s liečbou obinutuzumabu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémi

Dátum: 21.01.2018 14:17
Vec: Hematoonkológia


Skúsenosti s liečbou obinutuzumabu u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Juliana Holasová, MUDr. Alexander Wild, RNDr. Soňa Ölvecká, Mgr. Mariana Jacková
Hematologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Onkológia (Bratisl.), 2017; roč. 12(6): 426–428

Cieľ: Hlavným cieľom našej kazuistiky je prezentovať prípad staršej pacientky s chronickou lymfocytovou leukémiou a skúsenosť s použitím novej monoklonálnej protilátky antiCD20 2. typu.
Kazuistika: Opisujeme liečbu 84-ročnej pacientky s chronickou lymfocytovou leukémiou. Pacientka bola liečená monoklonálnou protilátkou antiCD20 2. typu v kombinácii s chlorambucilom. Aj keď sme uvedenou liečbou u pacientky nedosiahli negativitu minimálnej reziduálnej choroby, pacientka z liečby profitovala.
Záver: Starší, komorbidní pacienti s chronickou lymfocytovou leukémou nemôžu byť liečení konvenčnými chemoimunoterapeutickými režimami. Cieľom liečby týchto pacientov je predĺžené prežitie pri zachovanej kvalite života s minimom nežiaducich účinkov.
Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, CLL, obinutuzumab, chlorambucil

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=844