Genotypizácia RhD dostupná na pracovisku v Žiline

Dátum: 11.11.2017 21:33
Vec: Imunohematológia


Oznam o dostupnosti genotypizácie RHD

M.Kučeráková, HTO FNsP Žilina
J.Čamajová, Odd.molekulárnej biológie Klinickej biochémie s. r. o.
M.Laurincová, NTS SR Žilina

Vďaka spolupráci NTS SR pracovisko Žilina, HTO FNsP Žilina a Odd. Molekulárnej biológie Klinickej biochémie s.r.o. Žilina ponúkame možnosť doriešenia Dweak/variantého D na našich pracoviskách.

RhD antigén je najznámejším a po ABO najimunogénnejším antigénom krvnej skupiny Rh. V kaukazskej populácii cca 0,2-1 % ľudí má antigén D vo weakovej alebo variantnej forme. Weak D je kvantitatívna, variantné D kvalitatívna zmena antigénu D. Odlíšenie weak/variantného D má význam v tom, že pri weak forme D môže byť pacient transfundovanýRhD POZ erytrocytovými TU a žene počas gravidity alebo po pôrodeRhD pozitívneho dieťaťa nemusí byť podaný RhIG. Pacienti s variantným D sú z transfuziologického hľadiska ako príjemcovia TU považovaní za RhD NEG a ako darci krvi za RhD POZ. Bezpečné odlíšenie Dweak a variantného D je možné len na základe genetického vyšetrenia.

Žiadanka na genetické vyšetrenie

Postup vyšetrenia, ako posielať vzorky

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=825