Cirhóza pečene – reverzibilný a trombofilný stav

Dátum: 19.12.2015 14:48
Vec: Hemostáza


Cirhóza pečene – reverzibilný a trombofilný stav

Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Erika Čellárová
Interná med.; 15 (7-8): 350-357

Cirhóza pečene je už taký nástojčivý problém, že sa o ňom diskutuje aj mimo epicentier. Na Memoriále Teofila Rudolfa Niederlanda z jeho úst zaznelo a neodoznelo, že človeku niet pomoci – treba ho mať rád. Ktovie, ako by sa v tomto svetle javila súčasná interna - ak to platí, aj ak nie, alebo nie celkom, alebo ako-kedy.Napríklad reverzibilitu cirhózy pre širšiu zainteresovanú verejnosť odhalila revolúcia v liečbe; umožnil ju cielený výskum pri diagnózach s určitou povesťou, najprv hlavne hepatitídy C. Následné detailnejšie spoznávanie reverzibility poukázalo na viacerých, ktorí vedeli už dávno, že nie je cirhóza ako cirhóza – napríklad Laenneca a Poppera; za pravdu im dáva aj návrh z apríla 2015 zameniť názov cirhóza v klinickej medicíne iným: pokročilé chronické ochorenie pečene. V kontraste s nenápadnym účinkom skutočnosti, že cirhóza je spektrum, krvácanie pri cirhóze pôsobilo v histórii tak intenzívne, že zatienilo aj častejšie a smrteľnejšie – tzv. nekrvácavé komplikácie –, ako ascites, infekcie a encefalopatiu. Preto sa prijímalo neľahko, že krv člověka s cirhózou sa zráža normálne, alebo viac a vyroní sa obvykle kvôli tomu, že je pod tlakom z portálnej hypertenzie. Ukazuje sa však, že je tomu tak. A nie iba to:navyše bude potrebné preonačiť stanovisko k vyšetreniam o ktorých panovalo presvedčenie, že hemostázu odzrkadľujú – napríklad INR; a vziať do úvahy možnosť, že progresia cirhózy sa dá zastaviť, alebo zvrátiť antikoagulačnou liečbou. Aj téma regresie cirhózy vďaka antikoagulačnej liečbe poukázala na niektorých v histórii – napríklad na autora patogenetickej hypotézy, že cirhóza je následkom mikrotrombóz.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=790