HLA antigeny I.triedy a erytrocyty

Dátum: 27.10.2015 17:45
Vec: Transfuziológia


HLA antigény I. triedy a erytrocyty

Marta Kučeráková1, Lucia Okonová1, Mária Laurincová2, Anna Macháčová3
1HTO FNsP Žilina, 2NTS SR pracovisko Žilina, 3KKH Freiberg

Hoci zrelé erytrocyty nepatria medzi jadrové bunky, aj na nich sú dokázateľné niektoré HLA antigény I.triedy, nazývané tiež Bg (podľa Bennetta a Goodspeeda). Bga koreluje s HLA-B7, Bgb s HLA-B17(B57, B58) a Bgc s HLA–A28(A68, A69). Anti-HLA protilátky vznikajúce imunizáciou počas gravidity, v súvislosti s transfúznou a transplantačnou liečbou môžu spôsobiť problémy pri predtransfúznom vyšetrení a spôsobiť v niektorých prípadoch hemolytickú potransfúznu reakciu.

prečítaj si článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=778