Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů

Dátum: 03.03.2007 22:04
Vec: Odbor Hematológia a Transfuziol&a


Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů
Doporučení pro klinickou praxi

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín
Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 2 vydáno 08:02:2007

J.Gumulec, M.Brejcha, D.Klodová, M.Wróbel, J.Sobotka, S.Králová, E.Šumná, *P,Slezák, **Z.Lasota, ***I.Krajsová, **M.Urbánková, ****D.Janek
Centrum pro trombózu a hemostázu, Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín, * Šumperská nemocnice a.s. - hematologie, **Transfuzní služba a.s. Šumperk, ***Oddělení hematologie a transfuziologie, Nemocnice Bruntál, **** Oddělení hematologie a transfuziologie nemocnice Karviná Ráj

Úvod

Podmínkou systematického poskytování standardní zdravotnické péče je stanovení pravidel standardní diagnostiky, terapie a dispenzarizace pacientů. V České republice bohužel doposud nebyla v odborné literatuře tato pravidla přesně formulovaná a publikovaná. V Příloze k vyhlášce č. 60/1997 Sb. v článku Dispenzární péče jsou vyjmenovány pouze doporučené frekvence dispenzárních prohlídek u vybraných onemocnění a specializovaná pracoviště, kde může dispenzarizace pacientů s těmito chorobami probíhat. Z tohoto důvodu vzniklo toto vnitřní doporučení platné pro hematologickou péči v zařízeních EUROMEDNET. Východiskem pro vytvoření tohoto doporučení je zmiňovaná příloha k vyhlášce a dostupná doporučení pro praxi vydaná Českou hematologickou společností ČLS JEP.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=77