Lymfomové fórum 2015 - abstrakty

Dátum: 06.06.2015 13:34
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Vážené kolegyne a kolegovia
Dostáva sa Vám do rúk Zborník abstraktov z Lymfómového fóra 2015, odborného podujatia pripravovaného Lymfómovou skupinou Slovenska. Nosnou témou jubilejného 10. ročníka Lymfómového fóra je chronická lymfocytová leukámia (CLL)

CLL je najčastejším typom leukémie, ktorý sa vyskytuje u dospelej populácie a predstavuje asi 30-40% všetkých prípadov nehodgkinovských lymfómov. Incidencia CLL je výrazne asociovaná s vekom, pričom asi 70% pacientov s CLL je starších ako 65 rokov v čase diagnózy. So zvyšovaním priemerného veku populácie na celom svete dochádza k neustálemu nárastu prevalencie CLL.

stiahni si zborník abstraktov

stiahni si zborník posterov


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=761