RhD variant DVII

Dátum: 15.05.2015 07:57
Vec: Imunohematológia


RhD variant DVII

Marta Kučeráková1, Jolana Wieslerová1, Mária Laurincová2, Jana Holienková2

1HTO FNsP Žilina
2NTS SR pracovisko Žilina

Vyšetrenie RhD fenotypu je komplikované možným nálezom RhD proteínu s atypickou expresiou, ktorú očakávame cca u 1–2 % všetkých D+. Rozoznávame kvantitatívne zmeny- weak formy so zníženým počtom molekúl normálneho RhD proteínu a variantné formy s kvalitatívne odlišným RhD proteínom.

Podkladom prvej skupiny zmien sú mutácie RHD génu s následnými alteráciami RhD proteínu, ktoré nemenia jeho extramebranóznu časť. Mutácie RHD génov v prípadoch RhD variantov /bodové mutácie, vznik hybridných aliel rekombináciou RHD a RHCE/ naopak spôsobujú zmeny usporiadania, teda zloženia a tvaru RhD na vonkajšej strane membrány. Antigén D zjednodušene chápeme ako súbor D epitopov a RhD varianty sú charakterizované chýbaním 1 alebo viacerých epitopov. U nositeľov takto zmeneného RhD je riziko aloimunizácie po kontakte s normálnym RhD proteínom.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=758