Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Dátum: 03.03.2007 21:45
Vec: tromboembolia


Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem
Doporučení pro klinickou praxi

vydáno 28:11:2005, upraveno 30:05:2006
Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP Spolek pro trombózu a hemostázu

J.Gumulec, P.Kessler*, M.Penka**, D.Klodová, S.Králová, M.Brejcha, M.Wróbel, E.Šumná, J.Blatný**, K.Klaricová, P.Riedlová, Z.Lasota
Centrum pro trombózu a hemostázu při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín, *Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice v Pelhřimově, **Centrum pro trombózu a hemostázu při Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno

Souhrn

Krvácení je pravděpodobně nejvýznamnější komplikací antikoagulační léčby antagonisty vitaminu K, dnes u nás především warfarinu. Mezi hlavní rizikové faktory hemoragických komplikací warfarinizace patří intenzita a
nestabilita antikoagulační léčby, individuální vlastnosti pacienta, interakce warfarinu s jinými léky a délka antikoagulační terapie. Vážné krvácení u pacientů na warfarinu je nejúčinněji zajištěno rychlým a kompletním zrušením antikoagulačního efektu léku pomocí koncentrátu protrombinového komplexu a pomalé i.v. infuze vitaminu K1 nezávisle na důvodu pro antikoagulaci. Tento přístup může zajistit minimalizaci následků krvácení. Méně vážné krvácení a/nebo asymptomatické vystupňování mezinárodního normalizovaného poměru může být účinně léčeno vynecháním nebo snížením dávky warfarinu a/nebo perorálním podáním vitaminu K1 (i.v. podáním jen ve vybraných rizikových případech), které sice vede jen k částečné úpravě koagulopatie, nicméně takové, kterou vyžaduje stupeň rizika rekurence trombotické příhody. Text si klade za cíl přispět ke standardizaci péče o pacienty s předávkováním warfarinu a nebo s hemoragickými komplikacemi léčby warfarinem. Doporučení je rozděleno do tří částí. V první části je problematika zpracována podrobně s cílem poskytnou maximum významných informací. Druhou část textu tvoří přehledný souhrn doporučení pro praxi. Plný text doporučení je k dispozici na www.thrombosis.cz. Třetí částí doporučení je příruční leporelo, které má sloužit pro bezprostřední, velmi rychlou orientaci v klinické praxi.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=74