Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulační léčbě kumariny k invazivním zákr

Dátum: 03.03.2007 21:28
Vec: tromboembolia


Příprava nemocných na dlouhodobé antikoagulační léčbě kumariny k invazivním zákrokům
Doporučení pro klinickou praxi
vydáno 16:03:2006 u příležitosti konání XII. Pařízkových dní
Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP Spolek pro trombózu a hemostázu

Penka M., Buliková A., Gumulec J.*, Matýšková M., Smejkal P., Kissová J., Šlechtová M., Chlupová G.
Centrum pro trombózu a hemostázu Fakultní nemocnice Brno, *Centrum pro trombózu a hemostázu při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín


Souhrn

Kumariny jsou široce užívaným lékem a spektrum jejich indikace se nadále rozšiřuje. Z tohoto důvodu a také z toho důvodu, že se podávají u nemocných léčených pro řadu dalších onemocnění – konzervativně či chirurgicky, je nutné léčbu kumariny upravovat, přerušovat anebo nahrazovat v závislosti na celé řadě aspektů. To vyžaduje vytvoření algoritmu k řešení daných situací. Je vždy nutno rozhodnout, jak naléhavé je plánované řešení, jaké riziko přináší a jaké riziko vychází ze samotné modifikace antikoagulační léčby.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=72