Nedostupnosť lieku Venofer

Dátum: 11.04.2014 13:19
Vec: Hl.odborník pre hematol.


Priebežná informácia k lieku Venofer

Dňa 11.4.2014 prebehlo na MZ pod vedením generálneho riaditeľa Adama Hlôžku rokovanie v súvislosti s výpadkom dostupnosti liečiva VENOFER. Definitívne výstupy z rokovania budú dostupné vo forme zápisnice, ktorú rozošlem po jej obdržaní v budúcom týždni.
Súhrnom:

a) naďalej je v súčasnosti dostupný prípravok Ferinject so spoluúčasťou chorého, pričom o jej prípadnej refundácii v individuálnych a odôvodnených prípadoch rozhodne na základe žiadosti chorého jeho zdravotná poisťovňa.

b) aj v budúcnosti bude limitovaná dostupnosť liečiva Venofer, preto jeho využitie je potrebné vyhradiť pre vybranú skupinu chorých, ktorí nie sú vhodní na liečbu liečivom Ferinject (gravidita, detský vek, dialyzovaní,...).

Doc. MUDr. Martin Mistrík CSc.
Hlavný odborník pre hematológiu
Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=676